Australische dollar (AUD): neerwaartse trend


Als u 5 jaar geleden in AUD belegde, zag u de munt met meer dan 10% dalen tegenover de euro. Dit verlies wordt gecompenseerd door de hogere rentevoet, die toen 2 à 2,50% per jaar hoger lag dan een vergelijkbare belegging in euro. Hebt u vervaldagen in AUD, dan raden we u aan te herbeleggen.


Troeven Australië:

  • AAA-rating, lage overheidsschuld (40,7% van het bruto binnenlands product (bbp) in december 2018) en een gezonde, winstgevende banksector
  • strategische ligging, rijk aan grondstoffen (mijnsector), nabijheid van China als belangrijke handelspartner
  • al 30 jaar een nagenoeg ononderbroken groei (2019: terugvallende groei door wereldwijde conjunctuurvertraging)
  • rentevoordeel: rond 1,5%

Op korte termijn kan de munt wat onder druk staan, omdat de centrale bank bijkomende rentedalingen vooropstelt. Maar gezien de verzwakkende economie in de eurozone en de verdere renteverlaging door de Europese Centrale Bank verwachten we niet dat de AUD veel terrein zal prijsgeven. Bovendien zijn een herstel van de grondstofprijzen en een oplossing voor het handelsconflict mogelijke koerstriggers.

Nieuw-Zeelandse dollar (NZD): veel schommelingen


De afgelopen 5 jaar schommelde de munt in een brede vork van 1,40 à 1,80 NZD per euro, met een neerwaartse tendens. Ook hier wordt het valutaverlies gecompenseerd door de hogere rentevoet, die toen ongeveer 2,50% hoger lag dan een vergelijkbare belegging in euro. Hebt u vervaldagen in NZD, dan raden we u aan te herbeleggen. Beperk het gewicht tot maximaal 5% van een goed gespreide (obligatie)portefeuille.


Troeven Nieuw-Zeeland:

  • AAA-rating bij Moody’s en AA bij S&P, zeer lage overheidsschuld (slechts 19,9% van het bbp in december 2018)
  • sterke handelsrelaties met China, Australië en de VS
  • werkloosheid nog altijd dicht bij het laagste niveau sinds de grote financiële crisis (3,9%)
  • rentevoordeel: rond 1,5%

Onlangs verlaagde de centrale bank van Nieuw-Zeeland de rente meer dan verwacht. Ze verwijst hiervoor naar de internationale situatie en de wereldwijde tendens tot lagere rentevoeten. Bijkomende renteverlagingen zijn nog mogelijk.


Diversifieer uw obligatieportefeuille door te beleggen in andere munten


Ontdek onze nieuwe obligaties (aanbod geldig van 1 tot 31 oktober 2019)