De wereld verandert… de economie ook. Meer dan ooit willen we daar met ons aanbod beleggingen op inspelen. Met onze toekomstgerichte aanpak zetten we in op duurzame en slimme oplossingen voor de wereld van morgen. Zo krijgt u de kans om te beleggen met een positieve impact op de samenleving.

Wat houdt deze aanpak concreet in?


We houden de vinger aan de pols van de economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom stellen we deze 7 thema’s voorop:

  • natuurlijke bronnen
  • duurzame energie en milieuvriendelijke technologie
  • voedselaanbod en –kwaliteit
  • beveiliging en bescherming van personen en persoonlijke gegevens
  • welzijn
  • vergrijzing van de bevolking (ageing)
  • smart cities

Elk thema heeft specifieke uitdagingen. Vooral de demografische springen in het oog. Neem de vergrijzing van de bevolking. Momenteel is meer dan een miljard mensen ouder dan 65 jaar. Dit cijfer zal tegen 2100 verdrievoudigen. De vergrijzing zal dus wereldwijd enorme gevolgen hebben. Zeker op het vlak van geneeskunde. Zo zal kankeronderzoek nog tal van investeringen vragen. Wist u dat u via een gespecialiseerd fonds kan beleggen in oncologie (zie Uw Beleggingen april)?

Een ander voorbeeld? Smart cities. Hoewel de steden slechts 2% van het hele aardoppervlak innemen, zijn ze goed voor 80% van het wereldwijde bbp. Maar ze verbruiken ook 75% van de middelen en veroorzaken 70% van de directe CO2-uitstoot. Tegen 2050 zullen bovendien 6 miljard mensen in een stadsomgeving wonen. Door deze bevolkingsconcentratie wordt samenleven een cruciaal vraagstuk. Daarom steunen we bedrijven die werken aan de slimme en duurzame steden van morgen.


Hoe gaan we te werk?


Voor elk van deze thema’s selecteren we fondsen van internationaal gerenommeerde activabeheerders. Telkens met deze dubbele verwachting: ze moeten een beleggingsbeleid voeren dat focust op oplossingen in deze sectoren én een interessant rendement bieden op lange termijn.


Duurzaam investeren = zinvol beleggen


Het kan niet genoeg herhaald worden: met een goed gediversifieerde portefeuille profiteert u mee van uiteenlopende opportuniteiten en beperkt u de risico’s. Investeren in duurzame portefeuilles is heel zinvol. Hun rendementen doen niet onder voor zogenaamd ‘traditionele’ beleggingen én ze hebben mooiere groei- en toekomstperspectieven.


Met het oog op de toekomst willen we dus positief bijdragen tot de veranderingen in de wereld. Het opzet? Openstaan voor nieuwe technologische innovaties en consumptiegewoonten zodat u die ontwikkelingen effectief kan ondersteunen.
Zin om te investeren in de wereld van morgen?


Schiet in actie!