• In vergelijking met een Belgische overheidsobligatie op 5 jaar biedt de Noorse 1,7% meer rendement
  • Noorwegen heeft een AAA-rating (onberispelijke kwaliteit)
  • Het land kent een sterke economische groei
  • Mogelijk volgen er extra renteverhogingen in 2019

Stabiele economie


De fundamenten van de Noorse economie zijn gezond en stabiel. Het land heeft bijna geen schulden en boekt al jaren een begrotingsoverschot. Geen wonder dat Noorwegen een onbetwiste AAA-rating heeft bij alle bureaus die de kredietwaardigheid inschatten.


Het dankt zijn rijkdom aan de aanwezigheid van gas en olie. De inkomsten hieruit worden sinds de jaren ‘90 door de overheid verstandig belegd. Hierdoor beschikt Noorwegen over de grootste staatsinvesteringsmaatschappij ter wereld. Een spaarpot van maar liefst 9 miljard Noorse kroon (NOK) of ongeveer 923 miljoen euro.


In 2017 was de oliesector goed voor

  • 14% van alle goederen en diensten die in Noorwegen geproduceerd werden (het bbp)
  • 43,2% van de totale Noorse export

Toch willen de Noren hun economie meer diversifiëren en zetten ze ook in op hernieuwbare energiebronnen. Begin april besliste de regering om de ontginning van nieuwe olievelden rond de noordelijke eilandengroep Lofoten niet toe te laten. Het is een moeilijke evenwichtsoefening tussen een ambitieus klimaatbeleid en de voortgezette ontginning van fossiele brandstoffen.


Wat met de Noorse kroon?


De Noorse kroon daalde de afgelopen 5 jaar met zo’n 20% tegenover de euro. Onder meer door de sterk gezakte olieprijs. Sinds begin 2016 herstelde de olieprijs en steeg de NOK in eerste instantie, maar vanaf februari 2017 verloor deze opnieuw terrein. Begin 2019 keerde de trend en steeg de Noorse kroon met 1,5% t.o.v. de euro.

Door de sterkere economische vooruitzichten verhoogde de centrale bank de rente al een eerste keer in september 2018, gevolgd door een tweede stijging in maart. Bijkomende renteverhogingen -wellicht in juni en/of september- zijn nog mogelijk omdat

  • de inflatie nog steeds hoger is dan de doelstelling van 2% (2,9% in april)
  • de industrie op volle toeren draait en nieuwe investeringen nodig zijn
  • de werkloosheid zeer laag is

De hogere rente en de sterke economie leggen een stevige bodem onder de Noorse kroon. De euro daarentegen kampt toch wel met wat zorgen (brexit, Italiaanse staatsschuld) en de Europese Centrale Bank heeft nog geen plannen om de rente op te trekken. Daarom mogen in een goed gespreide obligatieportefeuille obligaties in Noorse kroon niet ontbreken (beperk het gewicht tot 10%).


De Noorse kroon volgt meestal de olieprijs
Interesse om te beleggen in Noorse kronen?


Ontdek onze nieuwe obligaties (aanbod geldig van 3 tot 30 juni 2019)