Inschrijven op een kasbon

Wat zijn kasbons?

Een kasbon is een obligatie die door een financiële instelling zoals een bank wordt uitgegeven. Als u een kasbon koopt, leent u eigenlijk geld aan de uitgever ervan. Net als bij een obligatie krijgt u in ruil regelmatig een rentevergoeding. Op de eindvervaldag van de kasbon hebt u recht op terugbetaling van het geleende kapitaal door de uitgever.


Is het veilig?

Met een kasbon is uw kapitaal beschermd. Tot een bedrag van 100.000 euro valt de kasbon namelijk onder het depositogarantiesysteem.


Wat brengt een kasbon op?

Als u een kasbon aankoopt, ligt de interestvoet vast. U weet dus precies wat hij gaat opbrengen. Om de netto opbrengst van uw kasbon te kennen, moet u van de bruto interestvoet nog roerende voorheffing aftrekken.


Hoe koopt of verkoopt u kasbons?

Bij uw bank kan u meestal op elk moment intekenen op een kasbon. Als u uw kasbon vóór de eindvervaldag wil verkopen, kan uw bank hem terugkopen, al is ze daar niet toe verplicht. De waarde die u dan krijgt zal afhangen van de interestvoet op de markt en van de kosten die de bank aanrekent. In dit geval is het dus niet zeker dat u uw startkapitaal volledig terug krijgt.