Belfius Invest Target Income

Of hoe u uw maandelijks inkomen kan aanvullen

Bent u, net als velen, bezorgd over uw pensioen? Vraagt u zich ook af of het wel zal lukken om uw huidige levensstandaard te behouden én uw uitgestelde dromen waar te maken? En wat als u zwaar en permanent hulpbehoevend wordt?

Ook al is de verouderingsproblematiek heel actueel, toch blijft het moeilijk om aantrekkelijke beleggingen te vinden die gelijktijdig uw maandelijks inkomen met een vast bedrag aanvullen. Een belegger hoeft nochtans niet op pensioen.

Belfius Invest Target Income biedt u een oplossing, vanaf 25.000 euro. Het laat u toe uw spaargeld te activeren, terwijl u toch maandelijks uw pensioen kan aanvullen.

Rendement


Een actief beheerd fonds

Met deze tak 23-beleggingsverzekering belegt u onderliggend in een fonds met een vaste looptijd, actief beheerd door de onafhankelijke fondsen- en vermogensbeheerder Candriam. Dit biedt u:

 • een potentieel hoger rendement dan bij een vastrentende oplossing
 • door de dagelijkse opvolging en, indien nodig, aanpassing van de asset allocatie aan:
  • de marktomstandigheden
  • de evolutie van uw beleggingshorizon

Let wel, uw kapitaal is niet beschermd en uw rendement niet gegarandeerd.

Meer info over het onderliggend intern beleggingsfonds: Belfius Invest Target Income 2032

Aanvullend maandelijks bedrag


Vast bedrag via periodieke afkopen

 • wordt bepaald door het jaarlijks terugbetalingsobjectief, een percentage van uw gestorte premie(s) dat wordt (die worden):
  • vastgelegd op het moment dat u instapt, in functie van:
   • de beursevolutie
   • de nog resterende looptijd tot de eindvervaldag
  • meegedeeld bij elke storting
 • blijft in principe hetzelfde gedurende de ganse looptijd van uw belegging
 • blijft u in principe ontvangen tot de eindvervaldag

Let wel, bij heel uitzonderlijke marktomstandigheden (bv. een beurscrash van -33% bij de lancering van het onderliggende fonds, op enkele dagen tijd, waarbij alle onderliggende activa zijn betrokken), kan dit naar beneden gecorrigeerd worden, waardoor uw maandelijks bedrag kleiner of stopgezet kan worden.

Bescherming


Voor de verzekerde en zijn familie

Deze tak 23-beleggingsverzekering biedt:

 • een extra afhankelijkheidsverzekering (1)  die u:
  • bij zware en permanente fysische of psychische hulpbehoevendheid (2)
  • het bedrag van uw 1e maandelijkse aanvulling blijft uitkeren
  • en dit vanaf de maand volgend op de einddatum van uw belegging tot aan uw overlijden
 • een begunstigingsclausule op maat (levensverzekering), die u kan inzetten in uw successieplanning:
  • door 1 of meerdere begunstigden bij overlijden aan te duiden
  • die de reserve uitbetaald krijgen als u vroegtijdig overlijdt
  • waardoor de successierechten op dat bedrag laag blijven
 • een fiscaal gunstig regime: geen roerende voorheffing op eventuele meerwaarde (momenteel 30%), maar wel een eenmalige verzekeringstaks van 2% op de gestorte premie(s)

Flexibele oplossing


Aanpasbaar aan uw plannen

U kan steeds inspelen op nieuwe financiële behoeften of veranderingen in uw persoonlijke situatie. Zo kan u:

 • tussentijds geld opvragen
 • op elk moment bijstorten vanaf 2.500 euro

In beide gevallen wordt het bedrag van de periodieke afkopen tot de eindvervaldag aangepast.


Langetermijnbelegging


Deze formule wordt afgesloten voor een bepaalde looptijd en eindigt op de einddatum van het intern beleggingsfonds (29-03-2032). De beleggingshorizon is 15 jaar als u intekent op de startdatum.

Risico’s


Belfius Invest Target Income is een beleggingsverzekering naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen, een Belgische verzekeraar. Beleggen in Belfius Invest Target Income kan de volgende risico’s inhouden.

 • Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen
  De tak 23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en -politiek van deze én de onderliggende fondsen. Om de beleggingsdoelstellingen te behalen, kan de beheerder van het onderliggende fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gegarandeerd wordt, bestaat er altijd een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, en dit ondanks de expertise van de beheerders.
 • Marktrisico’s
  De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa, de volatiliteit van de markten en de evolutie van de interestvoeten. Ondanks het jaarlijkse terugbetalingsobjectief van het onderliggende fonds is het financiële risico op elk moment ten laste van de verzekeringsnemer. Daardoor kan de eenheidswaarde (na alle afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract) hoger of lager zijn dan de waarde op het moment van premiebetaling. Als verzekeringnemer houdt u er dus best rekening mee dat u misschien niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren.
 • Kredietrisico
  Het fonds is onderhevig aan het faalrisico van een emittent in zijn capaciteit om de betaling van coupons en/of de uitbetaling van het ontleende bedrag te verwezenlijken. Dit risico kan belangrijk zijn, gezien het fonds kan inspelen op hoogrenderende schuldbewijzen, waarvan de emittenten risicovoller zijn.
 • Liquiditeitsrisico 
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de liquiditeit van de fondseenheden vertraagd of opgeschort worden.

Goed om weten


Lees de productfiche, het essentiële informatiedocument, het beheersreglement van het intern beleggingsfonds en de algemene voorwaarden vóór u beslist om in te tekenen. U vindt deze informatie hieronder of in uw Belfius-kantoor.

Minimumbedrag en kosten

 • Minimumbedrag: 25.000 euro
 • Bijkomende stortingen: minimum 2.500 euro
 • Verzekeringstaks: 2% op de gestorte brutopremie
 • Instapkosten: maximum 2,5%
 • Uitstapkosten: maximum 5% (geen uitstapkosten op de periodieke afkopen)
 • Beheerskosten: maximum 1,2%, automatisch aangerekend op de netto-inventariswaarde
 • Aanvullende verzekering ‘afhankelijkheid’: maandelijkse premie van 2,55% (2,5% verhoogd met de taks)

Klachten?

Meer info

Inschrijven kan in elk Belfius-kantoor.

 1. Een aanvullende verzekering afsluiten is enkel mogelijk indien de verzekerde op einddatum van het contract jonger is dan 81 jaar.

 2. Alle details en een totale lijst van mogelijke uitsluitingen kan u terugvinden in de algemene voorwaarden, ter beschikking in elk Belfius-kantoor en op belfius.be. Voorbeelden van uitsluitingen zijn schadegevallen als gevolg van een zelfmoordpoging of een roekeloze/gevaarlijke daad van de verzekerde. Ook bepaalde gevaarlijke sporten of risico’s eigen aan de beroepsactiviteit van de verzekerde (bv. werken op hoogte, gebruik van machines) zijn uitgesloten.