Steunmaatregelen naar aanleiding van de hoge energieprijzen


Steunmaatregelen
naar aanleiding van
de hoge energieprijzenDe hoge energieprijzen leggen een grote druk op de financiële situatie van veel gezinnen en ondernemingen. In dit onzekere klimaat willen we u dan ook zo goed mogelijk bijstaan en samen zoeken naar een gepaste oplossing voor uw situatie.

Een van de maatregelen die we nemen om deze financiële druk te verminderen voor particulieren is een betalingsuitstel voor woonkredieten.

Bent u op zoek naar een oplossing voor uw professioneel krediet? Neem dan contact op met uw Business Banker.


Einde van het uitstel van aflossingen voor uw woonkrediet


Aflossingen voor uw woonkrediet kunnen sinds 31 maart niet langer uitgesteld worden . Uiteraard blijven we klaarstaan voor uw vragen. Neem gerust contact op met uw kantoor om samen naar oplossingen te zoeken voor uw specifieke situatie.

Betalingsuitstel van uw woonkrediet


Wordt u financieel getroffen door de energiecrisis? Dan kan u een kapitaalfranchise aanvragen om de aflossingen van het kapitaal van uw woonkrediet uit te stellen. Zo krijgt u de nodige zuurstof om doorheen deze periode te geraken.

Wat houdt dit uitstel in?

 • gedurende 12 maanden hoeft u geen kapitaalaflossingen te doen. De interesten blijven wel verschuldigd.
 • de looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. U zal dus 12 maanden langer terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.
 • we rekenen geen dossier- of administratiekosten aan.

Betalingsuitstel van uw woonkrediet


Wordt u financieel getroffen door de energiecrisis? Dan kan u een kapitaalfranchise aanvragen om de aflossingen van het kapitaal van uw woonkrediet uit te stellen. Zo krijgt u de nodige zuurstof om doorheen deze periode te geraken.

Wat houdt dit uitstel in?

 • gedurende 12 maanden hoeft u geen kapitaalaflossingen te doen. De interesten blijven wel verschuldigd.
 • de looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. U zal dus 12 maanden langer terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.
 • we rekenen geen dossier- of administratiekosten aan.

Wie komt in aanmerking?


U kan een betalingsuitstel van uw woonkrediet aanvragen wanneer u als kredietnemer(s) aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Uw betalingsuitstel betreft het woonkrediet voor de financiering van uw hoofdverblijfplaats, gelegen in België op het moment van de aanvraag
 • Uw totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in uw beleggingsportefeuille bij Belfius en andere banken is samengeteld minder dan 10.000 euro (uitgezonderd pensioensparen)
 • U had op 1 maart 2022 geen betalingsachterstand op het woonkrediet waarvoor u betalingsuitstel vraagt
 • U hebt een lopend of aangevraagd afbetalingsplan bij uw energieleverancier

Wie komt in aanmerking?

U kan een betalingsuitstel van uw woonkrediet aanvragen wanneer u als kredietnemer(s) aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Uw betalingsuitstel betreft het woonkrediet voor de financiering van uw hoofdverblijfplaats, gelegen in België op het moment van de aanvraag
 • Uw totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in uw beleggingsportefeuille bij Belfius en andere banken is samengeteld minder dan 10.000 euro (uitgezonderd pensioensparen)
 • U had op 1 maart 2022 geen betalingsachterstand op het woonkrediet waarvoor u betalingsuitstel vraagt
 • U hebt een lopend of aangevraagd afbetalingsplan bij uw energieleverancier

Algemene voorwaarden


Deze uitstelregeling kan worden toegekend in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023, en dat voor 12 maanden. We rekenen hiervoor geen dossier- of administratiekosten aan

Het uitstel kan enkel worden toegekend voor toekomstige schulden. Tijdens de periode van het betalingsuitstel moet u geen kapitaal aflossen, maar de interesten blijven wel verschuldigd. Na de periode van uitstel hernemen de betalingen aan de oorspronkelijke maandlast. De looptijd van het krediet wordt dus verlengd met de periode van het betalingsuitstel (12 maanden). Het uitstel en de nieuwe einddatum van het krediet worden geregistreerd in de Centrale voor kredieten aan particulieren.

Impact voor de Belfius Home & Credit Protect (BHCP)

Uw overlijdensdekking zal het openstaande saldo van uw gewijzigde hypothecaire lening volgen, volgens de modaliteiten die u bij onderschrijving heeft gekozen en dit met ongewijzigde premies.

Fiscale gevolgen

Het betalingsuitstel impliceert dat de bedragen ook niet worden opgenomen in de fiscale attesten, wat een impact kan hebben op de bedragen die in het inkomstenjaar 2022, 2023 en/of 2024 in aanmerking komen voor een eventueel belastingvoordeel in het kader van woonkredieten.

Ook de maandlasten die u betaalt in de periode van verlenging (na de oorspronkelijke looptijd van het krediet) zullen voor woningen gelegen in het Vlaams of Waals Gewest niet1 in aanmerking komen voor een eventueel belastingvoordeel. Voor woningen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen die maandlasten wel in aanmerking voor een belastingvoordeel.


Hoe uitstel van betaling aanvragen?


Voldoet u aan de bovengenoemde toekenningsvoorwaarden? Neem dan contact op met uw Belfius-kantoor om uw aanvraag in te dienen. Dat kan:


Via mail in de Belfius-app

Meld u aan in de app en ga naar ‘Mijn berichten’ in het keuzemenu. Via het icoon rechtsboven maakt u een nieuw bericht aan. Uw gebruikelijke kantoor staat ingevuld als ontvanger maar u kan dit vervangen door een kantoor naar keuze.

Zet in de titel van de mail ‘Energiecrisis: betalingsuitstel woonkrediet’, en vermeld als boodschap dat u een afspraak wil maken om betalingsuitstel van uw woonkrediet aan te vragen.

U wordt zo snel mogelijk persoonlijk gecontacteerd door uw Belfius-adviseur.

Via e-mail

Stuur een e-mail naar uw kantoor met als boodschap dat u een afspraak wil maken om betalingsuitstel van uw woonkrediet aan te vragen.

Zet in de titel van de mail ‘Energiecrisis: betalingsuitstel woonkrediet’.

U wordt zo snel mogelijk persoonlijk gecontacteerd door uw Belfius-adviseur.

Via telefoon

Bel uw Belfius-kantoor en kies voor de optie ‘energiemaatregelen’ in het keuzemenu.

Uw adviseur overloopt telefonisch met u of u in aanmerking komt voor betalingsuitstel. Als dat het geval is, wordt de aanvraagprocedure opgestart.

 


Uw Belfius-kantoor contacteren? Zoek een kantoor via onderstaande knop en krijg alle contactgegevens.


Contacteer uw kantoor


Nodige documenten

Voor uw aanvraag zal u enkele documenten moeten voorleggen aan uw Belfius-adviseur:

 • een bewijs van het afbetalingsplan of de aanvraag ervan bij de energieleverancier
 • een verklaring op eer dat u betalingsmoeilijkheden ondervindt door de oplopende energiefactuur en dat uw totaal roerend vermogen minder dan 10.000 euro bedraagt
 • een inkomensbewijs per kredietnemer:
  • voor loontrekkenden: uw 3 laatste loonfiches en bewijs van terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten
  • voor zelfstandigen: bewijs van inkomen van 2021 en bewijs van terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten

Komt u niet in aanmerking voor deze energiemaatregel?


Ondervindt u betalingsproblemen maar komt u niet in aanmerking voor betalingsuitstel? Dan bekijken we graag samen met u andere oplossingen voor uw specifieke situatie.

Tijdens een gesprek bespreken we de mogelijk oplossingen om uw maandlast aan te passen, via het contractueel uitstelrecht of een verlenging van de looptijd van uw krediet.

Contractueel uitstelrecht

Voor kredieten ingediend vanaf 20 februari 2007 kan u een contractueel uitstel aanvragen, zowel voor het kapitaal als de interest. De interesten betaalt u terug na de periode van uitstel via 6 maandelijkse bedragen.

Het uitgestelde kapitaal kan worden terugbetaald door een verlenging van de looptijd met het aantal maanden uitstel of met een verspreiding van het kapitaal over de verdere looptijd van het krediet. De rentevoet van uw krediet wijzigt niet.

U kan dit uitstel aanvragen voor maximaal drie, al dan niet opeenvolgende, maanden.

De looptijd van uw woonkrediet verlengen

Het kan interessant zijn om de looptijd van uw krediet te verlengen. De huidige terugbetaling van uw krediet wordt dan verder gespreid in de tijd, waardoor uw maandlast vermindert.

Contacteer uw Belfius-kantoor voor meer informatie over deze betaaloplossingen.


Uw energiefactuur duurzaam verzachten?

 
 

Verlaag uw factuur door energie te besparen. Samen bespreken we hoe u energiebesparende ingrepen kan treffen


 
 
 

Verlaag uw factuur door energie te besparen. Samen bespreken we hoe u energiebesparende ingrepen kan treffen


 

Enkele nuttige tips

5 verbouwingsvragen

5 verbouwingsvragen over zonnepanelen

7 tips om uw energiefactuur te verlagen

 

Let op! Geld lenen kost ook geld.


1 onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscale wetgeving.

2 Lening op afbetaling, onderworpen aan Boek VII (titel 4, hoofdstuk 1) van het Wetboek Economisch Recht. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier.