De Visa Gold in detail

Card Visa gold

Comfortabel betalen en geld opnemen op reis. Complete dekking – mét medische bijstand – voor uw vakantie. Ontdek alle details over limieten, verzekeringen, tarieven en acties.

Voordelen en verzekeringen

Exclusieve verzekering

Bijstand aan personen

 • Als u uw reis integraal of gedeeltelijk met uw Visa Gold betaalt, geniet u een ‘Bijstand aan personen’. Die verzekering dekt uzelf, uw echtgeno(o)t(e)/partner en uw kinderen die gedomicilieerd zijn op uw adres.
 • Zijn gedekt:
  • Medische kosten:
   • tot 12 500 EUR bij hospitalisatie na een ongeval in het buitenland
  • Repatriëring:
   • bij ziekte of ongeval hoeft u zich geen zorgen te maken over een eventuele repatriëring
  • Vervroegde terugkeer:
   • als u eerder terug moet komen omdat een in België achtergebleven lid van uw gezin een zware ziekte heeft gekregen of overleden is, dekt deze verzekering u altijd.

Bij schadegeval

Zodra u de eerste medische zorg hebt gekregen, belt u verzekeraar op +32 2 222 56 00 (24 uur op 24).

De bijstand in het kader van deze polis/ van deze verzekering wordt door onze partner Europ Assistance georganiseerd. In het kader van uw bijstandsaanvraag zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden conform de richtlijnen opgenomen in hun privacyverklaring. (https://www.europ-assistance.be/nl/privacy)

Andere voordelen

Schrapping van de franchise in geval van fraude

Schrapping van de gebruikelijke franchise van 50 EUR voor misbruik bij verlies of diefstal en op Internet. Behalve in geval van grove nalatigheid en op voorwaarde dat u onmiddellijk Card Stop verwittigt via Card Stop Online of op +32 78 170 170 en binnen 24 uur aangifte doet bij de lokale politie.

Betalen en geld opnemen

Met de Visa geniet u ruime betalings- en opnamelimieten. Via Belfius Direct Net of in een Belfius-kantoor kunt u die standaardlimieten laten aanpassen volgens uw behoeften.

Betalen

Visa Gold: 5.000 EUR – 5.000 EUR

Gratis betalen in de eurozone en voordelig geld wisselen buiten de eurozone (*)

Geld opnemen

Via geldautomaten in België en het buitenland: 620 EUR per periode van 4 kalenderdagen

In het buitenland in aangesloten bankkantoren en wisselkantoren: beschikbare bedrag van de gebruikslijn (indien toegelaten door de bank/wisselkantoor)

Geld opnemen in het buitenland (*) ? Raadpleeg de ATM-locator

Tarieven

Maandelijkse forfait: inbegrepen in de Beats Star-rekening

6,50 EUR (**) /maand voor twee kaarten

Vanaf de 3e Visa

Extra Visa Gold: 2,09 EUR per maand per kaart

Terugbetalingen

Aankopen met Visa Gold worden in één keer betaald in het begin van de volgende maand, zonder kosten en zonder intrest.

Mastercard® is een geregistreerd handelsmerk en het design van cirkels is een handelsmerk van Mastercard® International Incorporated.

(*)

Betalen/geld opnemen met uw Mastercard®/Visa buiten de SEPA: op de verwerkingsdag van de verrichting wordt een wisselmarge van 1,50% toegepast t.o.v. de referentiekoers van de Europese Centrale Bank (ECB). Raadpleeg de referentiewisselkoers van de Europese Centrale Bank op http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html


(**)

waarvan 1,93 euro voor de betaalservice kredietkaart


(***)

De algemene voorwaarden van Visa/Mastercard en de verzekeringspolissen hebben voorrang op de inhoud van deze webpagina.


 • Contacteer ons via

  Vragen & Contact