Betalen met een overschrijving

Dit betaalmiddel is ideaal om geld over te schrijven van de ene rekening naar de andere. Een overschrijving kan elektronisch of op papier gebeuren. Op 28 januari 2008 trad het oprichtingsproces van één betaalruimte in EUR, de SEPA, in een concrete fase met de invoering van de Europese overschrijving en het nieuwe Europese overschrijvingsformulier (rood). Dat laatste vervangt trouwens vanaf 17 oktober 2011 definitief het Belgische papieren overschrijvingsformulier (oranje). Het Belgische formulier werd dan afgeschaft.

De overschrijving in de praktijk

 • Naar welke rekeningen?

  Overschrijving van uw betaalrekening

  Eenmalige overschrijving van uw spaarrekening

  • naar een betaalrekening
 • Betalen met een overschrijving in België, Europa en de rest van de wereld

  Op 28 januari 2008 trad de Europese overschrijving in werking in de 32 landen die de SEPA vormen. Er is voorzien in een overgangsperiode van verscheidene jaren: de nationale overschrijvingssystemen en de Europese overschrijving functioneren naast elkaar. Vanaf 1 januari 2011 is alleen nog de Europese overschrijving geldig. Voor een overschrijving in een andere munt dan de euro of een overschrijving in EUR buiten de SEPA moet u altijd de internationale overschrijving gebruiken.

  De nationale overschrijving: België in EUR
  Tot 31 december 2010 blijft de Belgische overschrijving geldig:

  • Voor een nationale overschrijving in EUR tussen twee Belgische rekeningen kunt u nog steeds het huidige Belgische rekeningformaat gebruiken (xxx-xxxxxxx-xx);
  • Vanaf 1 januari 2011 geldt nog alleen de Europese overschrijving (IBAN en BIC verplicht).

  De Europese overschrijving: SEPA in EUR
  Met de Europese overschrijving kunt u even eenvoudig een overschrijving doen naar een rekening in een ander Europees land als naar een in België.

  Wat verandert er?
  Met het nieuwe formulier kunt u overschrijvingen in EUR doen naar zowel begunstigden in België als begunstigden in de andere landen van de SEPA

  Wat moet u doen om over te stappen op de Europese overschrijving?

  • Het IBAN vervangt het bestaande rekeningnummer.
  • U moet de volgende gegevens vermelden:
   • Het bedrag
   • Het IBAN van de opdrachtgever
   • Het IBAN en de naam van de begunstigde
   • Uw handtekening
   • De BIC van de bank van de begunstigde als het IBAN van de begunstigde niet begint met BE

  Wat brengt de Europese overschrijving u bij?

  • Eén rekening in EUR in één land: u hebt geen rekeningen in het buitenland meer nodig om uw uitgaven te betalen aan schuldeisers die in andere landen zijn gevestigd.
  • Tot 8 weken na de debitering (in sommige gevallen tot 13 maanden) kunt u de terugbetaling van een overschrijving vragen.

  De internationale overschrijving: niet-SEPA of SEPA niet-euro

  • De internationale overschrijving is een overschrijving:
   • in EUR naar landen buiten de SEPA
   • in een vreemde munt

  Wist u dat?

  Doe bij voorkeur elektronische overschrijvingen en automatische verrichtingen!

  • Overschrijven via Belfius Direct Net bespaart u tijd en geld.
   • U ondertekent meerdere overschrijvingen ineens
   • U bewaart uw begunstigden
   • U vindt snel een begunstigde terug in uw lijst
   • U wijzigt of schrapt een begunstigde
   • U betaalt niets: het is gratis!
  • Als u uw periodieke kosten (huur, elektriciteit- en telefoonkosten enz.) per doorlopende betalingsopdracht of domiciliëring doet, bent u zeker dat ze op de juiste datum worden betaald en vermijdt u extra kosten wegens te late betaling.
   • U geeft uw bankgegevens door aan de leveranciers en instellingen waarmee u geregeld te maken hebt op financieel gebied.
  • Overschrijvingen naar de btw-dienst en de RSZ en voorafbetalingen van belastingen en bedrijfsvoorheffing die op de vervaldag op de zetel toekomen, worden als dringende overschrijvingen beschouwd en als dusdanig getarifeerd.
 • Uw overschrijvingsformulier juist invullen

  Check zorgvuldig de gegevens van de begunstigde!

  Als u geld op een verkeerde rekening stort:

  • voor de bank is elke overschrijving in principe onherroepelijk. De begunstigde is niet verplicht u het geld terug te geven
  Als de begunstigde van het geld weigert het volledige bedrag terug te betalen:
  • laat een gerechtelijke procedure opstarten wegens niet-verschuldigde betaling.

  Wacht niet tot de laatste dag om uw overschrijving uit te voeren

  • Als u een memodatum opgeeft, is uw betaling nooit te laat
  • U bepaalt zelf de datum waarop uw overschrijving wordt uitgevoerd
  • De betaling vindt automatisch plaats op de gekozen dag
  • Als de uitvoeringsdatum niet op een bankwerkdag valt, wordt de storting de bankwerkdag voordien uitgevoerd

  Vermeld de gestructureerde mededeling

  • Ze dient voor de automatische verwerking van de betalingen bij de begunstigde.
 • Waar een overschrijving uitvoeren?

  Europese overschrijving

  • U geeft uw overschrijving door op papier of u laat ze uitvoeren aan het loket van uw kantoor.

   Opgelet: een 'papieren' overschrijving brengt kosten met zich mee!

  Internationale overschrijving (niet SEPA of SEPA niet-euro)
  U laat ze uitvoeren aan het loket van uw kantoor

 • Uitvoeringstermijn

  Per munt wordt een uiterste uitvoeringsuur bepaald voor een betaling die als valutadatum de dag zelf heeft:

  • Voor overschrijvingen in EUR in de SEPA: 17.00 uur
  • Voor dringende overschrijvingen in EUR in de SEPA: 16.00 uur
  • Betalingen in sommige munten kunnen niet worden uitgevoerd met valutadatum de dag zelf

  Overschrijving naar/uit het buitenland: afhankelijk van het land en het devies.

 • Geen provisie

  Om de betaling te kunnen uitvoeren moet het bedrag van de overschrijving (met memodatum) op uw betaalrekening staan.

  Het kan echter gebeuren dat het saldo van uw rekening tijdelijk ontoereikend is. Geen probleem bij Belfius! We plaatsen uw verrichting gedurende 5 werkdagen ‘in wacht’ en gaan elke dag automatisch na of ze kan worden uitgevoerd op basis van uw rekeningsaldo.

  Is dat na die 5 werkdagen nog altijd ontoereikend, dan wordt de verrichting definitief geweigerd en komen er mogelijk kosten bij. U wordt hierover ingelicht via een bijlage bij uw rekeninguittreksels.

  Welke kosten?

  • Belfius Comfort, Belfius Comfort Red, Belfius Comfort Gold en Belfius Comfort Platinum-rekening:
   • 2 geweigerde verrichtingen/jaar: gratis
   • bij een groter aantal: 5 euro/geweigerde verrichting
  • Belfius Pulse-, Belfius Pulse White- en Classic-rekening:
   • 5 euro/geweigerde verrichting
 • Een overschrijving betwisten

  • Verwittig onmiddellijk uw bank als uw rekening ten onterechte gedebiteerd is met het bedrag van een overschrijving (u hebt 8 weken tijd, te rekenen vanaf de debitering, in sommige gevallen tot 13 maanden) 
  • De nieuwe Europese Richtlijn over de betaaldiensten breidt uw terugbetalingsrechten uit
 • Tarieven