Betalen met een doorlopende opdracht

Een doorlopende opdracht is ideaal om uw periodieke facturen te betalen of om geld op een spaarrekening te storten. Het is een automatische overschrijving van een vast of variabel bedrag naar eenzelfde begunstigde op vaste datums.

Waarom dit betaalmiddel gebruiken?

 • Om op tijd uw periodieke facturen (huur, alimentatie, abonnement ...) te betalen
 • Om automatisch vaste of variabele stortingen te doen op een spaarrekening

Doorlopende opdracht in de praktijk

Naar welke rekeningen?

Doorlopende opdracht van uw eigen rekening

 • naar een rekening van een derde
 • naar een van uw andere rekeningen
 • naar een spaarrekening

Betalen per doorlopende opdracht in België, Europa en de rest van de wereld

Op 28 januari 2008 trad de Europese doorlopende opdracht in werking in de 33 landen die de SEPA vormen. Er is voorzien in een overgangsperiode van verscheidene jaren: de nationale doorlopende opdrachten en de Europese doorlopende opdracht functioneren naast elkaar. Voor een doorlopende opdracht in een andere munt dan de euro of een doorlopende opdracht in EUR buiten de SEPA moet u steeds de internationale doorlopende opdracht gebruiken.

De nationale doorlopende opdracht: België in EUR
Voor een nationale doorlopende opdracht in EUR tussen twee Belgische rekeningen kunt u nog altijd het huidige Belgische rekeningformaat gebruiken (xxx-xxxxxxx-xx).

De Europese doorlopende opdracht: SEPA in EUR
Met een Europese doorlopende opdracht kunt u op vastgestelde tijdstippen automatisch een (vast of variabel) bedrag naar een andere rekening overschrijven. Met de Europese doorlopende opdracht laat u even eenvoudig een doorlopende opdracht uitvoeren ten gunste van een rekening uit een ander Europees land als ten gunste van een uit België.

Wat verandert er?
Met het nieuwe formulier kunt u doorlopende opdrachten in EUR laten uitvoeren naar zowel begunstigden in België als begunstigden in de andere landen van de SEPA

Wat moet u doen om over te stappen op de Europese doorlopende opdracht?

 • Het IBAN vervangt het bestaande rekeningnummer
 • U moet de volgende gegevens vermelden:
 • Het bedrag
 • Het IBAN van de opdrachtgever
 • Het IBAN en de naam van de begunstigde
 • Uw handtekening
 • De BIC van de bank van de begunstigde als het IBAN van de begunstigde niet begint met BE

Wat brengt de Europese doorlopende opdracht u bij?

 • Eén rekening in EUR in één land: u hebt geen rekeningen in het buitenland meer nodig om uw uitgaven per doorlopende opdracht te betalen aan schuldeisers die in andere landen zijn gevestigd
 • Tot 8 weken na de debitering (in sommige gevallen tot 13 maanden) kunt u de terugbetaling van een doorlopende opdracht vragen

De internationale doorlopende opdracht: niet-SEPA of SEPA niet-euro

Met de internationale doorlopende opdracht kunt u op vaste datums en met een vastgestelde periodiciteit automatisch een vast bedrag betalen aan een vaste begunstigde.

 • in EUR naar landen buiten de SEPA
 • in een vreemde munt

Waar een doorlopende opdracht uitvoeren, opvolgen of annuleren?

Creëren

Europese doorlopende opdracht 
U voert zelf uw internationale doorlopende opdracht uit:

U laat ze uitvoeren aan het loket van uw kantoor

 • Internationale doorlopende opdracht

U laat ze uitvoeren aan het loket van uw kantoor

Opvolgen

Annuleren

Uitvoeringstermijn

Vaste datum

 • Maandelijkse, halfmaandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse periodiciteit
 • U bepaalt zelf de dag waarop de betaling wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld de 5e van elke maand. Kies niet de 31e!
 • Als de uitvoeringsdatum geen bankwerkdag is, wordt de doorlopende opdracht de bankwerkdag nadien uitgevoerd.
 • Wees gerust: uw betaling wordt nooit te laat uitgevoerd.

Vast of variabel bedrag

 • Automatische betaling van een vast bedrag (huur, zakgeld van uw kind, alimentatie voor uw ex ...) naar een begunstigde rekening
 • Automatische betaling van een variabel bedrag naar uw spaarrekening. Zo kunt u altijd een minimumbedrag op uw zichtrekening laten staan
 • Het bedrag van een doorlopende opdracht is in principe onbeperkt
 • Ze overschrijdt nooit het beschikbare bedrag op uw rekening (saldo + eventuele kasfaciliteit)

Vaste begunstigde

 • Vraag de begunstigde u zijn bankgegevens te bezorgen (IBAN + BIC)

Automatisch sparen

Er zijn twee manieren om automatisch vaste of variabele stortingen op een spaarrekening te doen:

Vast bedrag
Spaaropdracht met vast bedrag: u kunt automatisch een vast bedrag van uw zichtrekening naar uw spaarrekening overschrijven op de datum en volgens de periodiciteit die u zelf kiest.

Variabel bedrag
Variabele spaaropdracht: u kunt automatisch een variabel bedrag van uw zichtrekening naar uw spaarrekening overschrijven. U kiest zelf de periodiciteit en de dag van uitvoering. Zo kunt u het minimumbedrag bepalen dat u op uw zichtrekening wilt laten staan, of het maximumbedrag dat u wilt overschrijven.

Geen provisie

Om de betaling te kunnen uitvoeren moet het bedrag van de overschrijving (met memodatum) op uw zichtrekening staan.

Het kan echter gebeuren dat het saldo van uw rekening tijdelijk ontoereikend is. Geen probleem bij Belfius! We plaatsen uw verrichting gedurende 5 werkdagen ‘in wacht’ en gaan elke dag automatisch na of ze kan worden uitgevoerd op basis van uw rekeningsaldo.

Is dat na die 5 werkdagen nog altijd ontoereikend, dan wordt de verrichting definitief geweigerd en komen er mogelijk kosten bij. U wordt hierover ingelicht via een bijlage bij uw rekeningafschriften.

Welke kosten?

 • Belfius Comfort-, Belfius Comfort Red-, Belfius Comfort Gold- en Belfius Comfort Platinum-rekening:
  • 3 geweigerde verrichtingen/jaar: gratis
  • bij een groter aantal: 5 euro/geweigerde verrichting
 • Belfius Pulse-, Belfius Pulse White- en Classic-rekening:
  • 5 euro/geweigerde verrichting

Zich verzetten tegen een vervaldag

Tenzij anders wordt bepaald, is een doorlopende opdracht geldig tot ze herroepen wordt. Ten laatste op het einde van de bankwerkdag die de bepaalde datum voorafgaat, kunt u een van de vervaldagen herroepen.

Een vervaldag betwisten

 • Verwittig onmiddellijk uw bank als uw rekening onterecht gedebiteerd is wegens een doorlopende opdracht.
 • De nieuwe Europese Richtlijn over de betaaldiensten breidt uw terugbetalingsrechten uit: u hebt 8 weken tijd om terugbetaling te eisen, te rekenen vanaf de debitering (indien de volmacht ongeldig is, bedraagt de termijn 13 maanden).

Wilt u meer informatie?

Contacteer ons