Beleggen

Beheert u een thesaurieoverschot en wilt u dat geld niet laten slapen op uw zichtrekeningen?… Het is niet altijd gemakkelijk om de juiste keuze te maken tussen rentabiliteit, liquiditeit en kapitaalbescherming. Welke liquide middelen moeten voorhanden blijven? Welke beleggingen moeten de voorkeur krijgen? Hoe diversifiëren? Om u te helpen het optimale evenwicht te vinden tussen een voorzichtig beheer en het streven naar het best mogelijke rendement, biedt Belfius Bank u diverse beleggingsformules aan voor al uw vervaldagen, ook die op de kortste termijn.

Short Term F03

Kortlopende beleggingen

Wilt u uw tijdelijke liquiditeitsoverschotten doen renderen? Belfius Bank heeft voor u een aanbod aan kortetermijnbeleggingen uitgezocht met het oog op geregelde en aantrekkelijke rendementen om uw thesaurie te optimaliseren.

Lees hier meer over onze oplossingen
Long Term F03

Langetermijnbeleggingen

Hebt u voldoende liquide middelen ter beschikking om uw financiële verbintenissen op korte termijn na te komen? Beschikt u over reserves die u op langere termijn zou willen beleggen met het oog op een investeringsproject in de toekomst? Belfius Bank biedt u een ruim gamma aan beleggingen.

Lees hier meer over onze oplossingen
Custom Investments F03

Onze beleggingsbenadering

U beschikt over een kapitaal dat u optimaal zou willen laten aangroeien? Beleggen is echter een complexe aangelegenheid en elk product heeft zijn eigen specifieke kenmerken en risico's. Om uw keuze te vergemakkelijken, heeft Belfius Bank een beleggingsaanpak uitgewerkt die gebaseerd is op uw beleggersprofiel.

Lees meer over onze beleggingsbenadering
Support F03

Ondersteunende diensten

U wilt uw financiële middelen laten groeien, door ze zo goed mogelijk te beleggen. Daarbij willen we u graag helpen. Nadien kunt u rekenen op een uitgebreide ondersteuning en begeleiding op maat.

Lees meer over onze ondersteunende diensten