Onze beleggingsbenadering

Mezzanine Financing Video

Beleggen is complex. Er bestaan immers veel producten, elk met hun specifieke kenmerken. Voor u als belegger is het dan ook niet vanzelfsprekend om perfect op de hoogte te zijn en te blijven van wat er zich in uw portefeuille bevindt. Daarom hebben wij een beleggingsbenadering uitgewerkt die gebaseerd is op uw beleggersprofiel. Zo bent u zich ten volle bewust van de voornaamste kenmerken en risico's van elk product en kunt u gemakkelijker kiezen.

Een beleggingsuniversum op maat

Het beleggingsuniversum van Belfius Bank omvat een brede waaier aan oplossingen, gaande van klassieke balansproducten tot de meer complexe gestructureerde beleggingen, via een uitgebreid gamma aan beleggingsfondsen en beleggingsverzekeringen. De keuze is erg ruim. Toch beantwoorden niet alle producten aan eenieders behoeften. Afhankelijk van uw beleggersprofiel (bent u veeleer defensief of dynamisch?) - dat wij opstellen op basis van uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen en uw kennis en ervaring met betrekking tot beleggingen – raden wij u bepaalde producten aan.

Onze beleggingsaanpak

Bij de opbouw van uw beleggingsportefeuille waken we erover dat deze in overeenstemming is met uw beleggersprofiel. Wij besteden bijzondere aandacht aan de volgende criteria:

  • welk bedrag wilt u beleggen?
  • terugbetaling van uw kapitaal op de eindvervaldag: welk risico bent u bereid te nemen?
  • rendement: welke opbrengsten verwacht u op jaarbasis van uw beleggingen?
  • beleggingshorizon: hoe lang wilt u beleggen?
  • kwaliteit van de debiteuren: is de emittent van goede kwaliteit (beoordeling van het ratingbureau)?
  • specifieke kenmerken van uw onderneming: omvang van de onderneming, activiteitsector, omzet, budgettaire prognoses …

Wij willen u duidelijk en volledig inlichten. Onze adviseurs leggen u zo transparant mogelijk uit hoe onze beleggingen werken. Zij zullen u zeker inlichten over de kosten en de eventuele nadelen van de diverse producten. Zo kunt u met kennis van zaken kiezen.

Wist u dat?

MiFID (de richtlijn over de markten voor financiële instrumenten) is een geheel van Europese rechtsregels die onder meer streven naar de harmonisering en de integratie van de financiële en de kapitaalmarkten, alsook naar de bescherming van de beleggers.