Langetermijnbeleggingen

Beschikt u over reserves die u op langere termijn zou willen beleggen met het oog op een investeringsproject in de toekomst? Belfius Bank heeft voor u een beleggingsaanbod dat perfect beantwoordt aan uw behoeften inzake diversificering, kapitaalbescherming en performantie.

Termijnrekeningen

Wilt u uw middelen voor een vaste looptijd beleggen in ruil voor een vast rendement? U zou dan kunnen opteren voor de termijnrekening, een belegging die u een opbrengst biedt die vooraf wordt vastgelegd en die u recht geeft op volledige terugbetaling van het kapitaal op eindvervaldag. In principe geldt: hoe langer de looptijd, hoe hoger het rendement.

Obligaties

U vindt dat vaste coupons belangrijk zijn, maar u bent eventueel bereid een – weliswaar beperkt – risico te nemen om een beter rendement te halen? U zou dan kunnen opteren voor de bedrijfsobligatie. Bij gewone obligaties hebt u recht op de volledige terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag, na kosten en lasten.

Publieke schuldeffecten

Wilt u uw portefeuille diversifiëren en zorgen voor meer stabiliteit? U zou dan kunnen opteren voor schuldeffecten die werden uitgegeven door de Belgische overheid: schatkistcertificaten, schatkistbons, OLO's, commercial paper … Ongeacht de formule waarvoor u kiest, het principe is altijd hetzelfde: kapitaalbescherming op de vervaldag (na kosten en lasten) en een vaste opbrengst.

Beleggingsverzekeringen

Bent u op zoek naar een beleggingsformule die een vast rendement biedt, en die u recht geeft op de terugbetaling van het kapitaal (na kosten en taksen) na een welbepaalde looptijd? Opteer dan voor de beleggingsverzekering (van het type Tak 26), een kapitalisatiecontract dat wordt afgesloten door een verzekeringsmaatschappij en voornamelijk bedoeld is voor rechtspersonen.

Beleggingsfondsen

Wilt u uw portefeuille diversifiëren? U zou dan kunnen opteren voor een beleggingsfonds, een formule met interessante rendementsvooruitzichten, zij het zonder kapitaalbescherming en zonder kapitaalsgarantie. Het kapitaal in een beleggingsfonds wordt volgens een welbepaalde strategie belegd en door specialisten beheerd. Zo zijn er obligatiefondsen, aandelenfondsen, gemengde fondsen (aandelen en obligaties) …

Vermogensbeheer

Discretionair vermogensbeheer is mogelijk via Belfius (waarbij Belfius kan samenwerken met externe specialisten in vermogensbeheer) voor portefeuilles met een beleggingshorizon van één jaar of langer en met een uitstaand bedrag van op zijn minst 10 000 000 EUR.

MiFID

mifid De Europese MiFID-richtlijn schrijft naast een betere bescherming van de beleggers ook transparantere informatie voor. De richtlijn bepaalt dat beleggingsondernemingen zoals Belfius Bank in de eerste plaats de kandidaat-beleggers moeten kennen alvorens hun beleggingsadvies te verstrekken. Dat kan door uw beleggersprofiel te laten bepalen.

Wist u dat?

Wilt u het beheer van uw beleggingen optimaliseren? Opteer voor BelfiusWeb en zijn aanverwante diensten: een overzicht van al uw spaarrekeningen, interne transfers in realtime tussen uw spaar- en zichtrekeningen, saldi in realtime, historieken … Met Messaging kunt u vragen om gewaarschuwd te worden bij een naderende vervaldag van uw termijnrekening. Met de vervaldagkalender ontvangt u een grafisch overzicht van de vervaldagen < één jaar en van één tot tien jaar.

Meer info