De onlinebank voor professionals

Belfius Direct Net

Aanvragen
Zelfstandige, beoefenaar van een vrij of juridisch beroep, bedrijfsleider, beoefenaar van een cijferberoep … Voor alles wat u nodig hebt, bieden we aangepaste oplossingen aan.

5 voordelen

Uw dagelijkse verrichtingen zonder u te verplaatsen en wanneer u maar wilt:

 • Uw betalingen doen.
 • De historiek van uw rekeningen en kaarten bekijken.
 • Uw beleggingen beheren.

Eén abonnement om uw professionele en privérekeningen te beheren

 • Keuze tussen de afzonderlijke of gegroepeerde weergave van uw professionele en privérekeningen.

Specifieke diensten voor professionals:

 • Domiciliëringen beheren.
 • Bestanden importeren via uw boekhoudsoftware.
 • Studierekeningen en kwaliteitsrekeningen voor de juridische beroepen beheren.

Gratis

Profiteer gratis van Belfius Direct Net en van al zijn aanvullende diensten: gecodeerde rekeningafschriften, Zoomit…

In alle veiligheid

Verbinding met een volledig beveiligde omgeving dankzij uw kaartlezer, de beste op de markt.

De belangrijkste functies voor professionals

 • Uw professionele en privéproducten organiseren

  ...samen beheren in het luik ‘Particulieren’. ...of afzonderlijk beheren in de luiken ‘Particulieren’ en ‘Professioneel’

  U hebt de keuze: uw professionele en privéproducten...

  U beheert uw professionele producten met dezelfde functies als uw privéproducten.

  De belangrijkste functies voor het beheer van uw privéproducten

  U kunt bijkomende functies gebruiken voor uw professionele producten.

  De belangrijkste functies voor het beheer van uw professionele producten worden hierna beschreven.

  De organisatie van uw professionele en privéproducten in detail

 • Beheren per entiteit

  • Uw privéproducten staan in de entiteit ‘Mijn privé’ in het luik ‘Particulieren’.
  • De professionele producten waarop u een rol hebt, staan in het luik ‘Professioneel’.
  • Ze zijn verdeeld over de verschillende entiteiten volgens de houder van het product:
   • De producten die verbonden zijn aan uw activiteit als zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep staan in de entiteit 'Mijn zelfstandige activiteit'.
   • De producten van een bedrijf staan in de overeenkomstige entiteit.
  De navigatie en het beheer van de entiteiten in beeld
 • Uw rekeningen beheren

  A. Verrichtingen

  • Saldo en historiek van uw rekeningen bekijken.
  • Overschrijvingen tussen eigen rekeningen, naar Europese rekeningen en tussen compartimenten van een multideviezenrekening.
  • Internationale overschrijvingen (in andere deviezen dan de euro).
  • Opvolging van overschrijvingen met uitvoeringsdatum in de toekomst.
  • Opvolging van transacties (overschrijvingen, doorlopende betalingsopdrachten, domiciliëringen …) die in afwachting zijn wegens ontoereikend saldo.
  • Opvolging van overschrijvingen en betalingsbestanden die nog ondertekend moeten worden .
  • Aanduiding van de begunstigden van uw nationale en internationale overschrijvingen.
  • Beheer van uw doorlopende betalingsopdrachten en domiciliëringen.
  • Europese domiciliëringen als debiteur: raadpleging en mogelijkheid om een mandaatbevestiging in te voeren.


  B. Een rekening openen

  • Voor zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen (behalve advocaten, notarissen en deurwaarders): mogelijkheid om een betaal-, spaar- of termijnrekening, of een effectendossier te openen. Let op: deze verrichting is enkel mogelijk als u al een professionele betaalrekening hebt.


  C. Bestellingen

  • Vreemde munten (minimumtermijn 1 week).
  • Cheques (tegen betaling).
  • Eurobiljetten en -muntstukken.
 • Uw kaarten beheren

  Bekijk de situatie van uw bankkaarten en bestel nieuwe kaarten (Fotokaart, kredietkaart).

  Kredietkaarten

  • Bekijk de verrichtingen met uw kredietkaart.
  • Bekijk en verander de uitgavenlimieten van uw betaal- of kredietkaart.
  • Beheer uw Visa Business Gold Prepaid (saldo, automatisch op- of afladen).
 • Sparen & Beleggen

  Beleggingsoverzicht

  • Een overzicht van uw beleggingsportefeuille.
  • Grafieken van uw beleggingen bekijken.
  • De vervaldagkalender bekijken.

  Overzicht per rekening

  • Spaarrekening, effectendossier, pensioenspaarrekening, beleggingsverzekering, termijnrekening (afhankelijk van het soort rekening: saldo, historiek, overzicht van de diverse posities, overzicht van de deelbewijzen …).

  Online aankopen, inschrijven of verkopen

  • Fondsen, kasbons, bepaalde obligaties, termijnrekeningen, aandelen, pensioensparen, beleggingsverzekeringen …).
  • Voorkeurtarief op uw in- en uitstapkosten en op uw voornaamste beleggingsverrichtingen.

  Orderboekje

  • Beleggingsorders en fondsen per effectendossier bekijken.
  • Aankoop- en verkooporders op de Beurs bekijken.
  • Beursorders wijzigen.

  Uw beleggingen beheren

  • Uw automatische spaarplannen (Belfius Flex Invest Plan) of ontsparingsplannen (Rent Plan) beheren.
  • Een termijnbelegging simuleren en aanmaken.
 • Financieren

  Overzicht kredieten

  • Overzicht van al uw lopende professionele kredieten.
  • Gedetailleerde informatie over kredietbedragen, maandelijkse terugbetalingen enz.
 • Contact

  Persoonsgegevens

  • Overzicht van uw contactgegevens (thuisadres, telefoon, gsm ...).
  • Mogelijkheid om ze aan te vullen en te wijzigen.

  Beveiligde boodschappen

  • Beveiligde berichten aanmaken en ze naar uw Belfius-kantoor sturen.
  • Beveiligde berichten van Belfius bekijken.

Onze oplossingen aangepast aan uw behoeften

 • Voor bedrijven

  Verrichtingen
  • Overschrijvingen
   • Mogelijkheid om uw individuele betalingen samen te voegen en te laten uitvoeren als één betalingsbestand. Voor al die verrichtingen verschijnt er één enkele debitering op de rekening.
    Uw betalingen samenvoegen in beeld
   • Mogelijkheid om uw ingevoerde overschrijvingen te ondertekenen volgens de tekenregels die u hebt vastgelegd toen u uw professionele rekening opende.
    Een overschrijving ondertekenen in beeld

  Beheer van volmachten op rekeningen
  • Raadplegen van de benaming van de rekeningen en van de personen met volmacht daarop.
  • Toekenning en beheer van verschillende volmachten voor specifieke opdrachten.
  • Er bestaan drie soorten volmacht:
   • Met een voorbereidingsvolmacht kan men enkel overschrijvingen en Europese domiciliëringen invoeren. Men kan ze noch tekenen, noch de transacties op desbetreffende rekeningen raadplegen.
   • Met een consultatievolmacht kan men de details van de bewegingen op de rekeningen raadplegen, maar geen verrichtingen doen.
  Een rekening openen
  Het is niet mogelijk online rekeningen te openen voor bedrijven.
 • Voor de juridische beroepen

  Specifieke entiteiten
  • De rekeningen van de studie, het kabinet of het kantoor en de bijhorende rubriekrekeningen staan onder de entiteit ‘Mijn zelfstandige activiteit’ of onder de entiteit van het bedrijf.
  • De derdenrekeningen die beheerd worden in het kader van uw beroepsactiviteit, zijn verdeeld in 3 entiteiten:
   • Schuldbemiddeling : de producten van personen in schuldbemiddeling die u in beheer hebt en waarop u volmacht hebt.
   • Voorlopige bewindvoering : de producten van personen in voorlopige bewindvoering die u in beheer hebt.
   • Beheer van derdenrekeningen: de producten van personen die u in beheer hebt buiten de twee gevallen hierboven.
  • U kunt de manier waarop de producten over de entiteiten verdeeld worden, niet zelf kiezen. Dat gebeurt automatisch volgens de regels hierboven.
  • De specifieke entiteiten in beeld


  Verrichtingen

  • Verslagen over de historiek van de bewegingen : mogelijkheid om een rapport van de bewegingen tussen twee datums aan te vragen. Dat rapport wordt de volgende dag in PDF-formaat naar 'Berichten' in Belfius Direct Net gestuurd.
  • Een overschrijving doen zonder de begunstigde te moeten registreren : u kunt uw medewerkers of uzelf de toelating geven om overschrijving in EURO te doen of doorlopende betalingsopdrachten te geven van meer dan 1 000 euro zonder dat de begunstigde verplicht moet worden geregistreerd.
  Beheer van volmachten op rekeningen
  • Raadplegen van de namen van de rekeningen en van de personen met volmacht daarop.
  • Toekenning en beheer van verschillende volmachten voor specifieke opdrachten.

  Er bestaan drie soorten volmacht:

  • Met een voorbereidingsvolmacht kan men enkel overschrijvingen en Europese domiciliëringen invoeren. Men kan ze er niet mee ondertekenen, noch de bewegingen op de betrokken rekeningen ermee bekijken.
  • Met een consultatievolmacht kan men de details van de bewegingen op de rekeningen raadplegen, maar geen verrichtingen doen.
  • Met een voorbereidings- en consultatievolmacht kan men overschrijvingen en Europese domiciliëringen invoeren en de bewegingen op de betrokken rekeningen raadplegen.
  • Het beheer van volmachten op rekeningen in beeld

  Specifieke rekeningen openen en beheren

  • Opening van een rubriekrekening in de vorm van een betaalrekening of een gereglementeerde spaarrekening. Het is mogelijk rechtstreeks een volmacht op die rekening te verlenen aan iedere persoon met een rol op de rekening van het kantoor.
  • Vereffening van een rubriekrekening.
  • Het beheer van juridische rekeningen in beeld
 • Voor beoefenaars van cijferberoepen


  Transacties
  Beheer van volmachten op rekeningen
  • Raadplegen van de namen van de rekeningen en van de personen met volmacht daarop.
  • Toekenning en beheer van verschillende volmachten voor specifieke opdrachten.

  Er bestaan drie soorten volmacht:

  • Met een voorbereidingsvolmacht kan men enkel overschrijvingen en Europese domiciliëringen invoeren. Men kan ze er niet mee ondertekenen, noch de bewegingen op de betrokken rekeningen ermee bekijken.
  • Met een consultatievolmacht kan men de details van de bewegingen op de rekeningen raadplegen, maar geen verrichtingen doen.
  • Met een voorbereidings- en consultatievolmacht kan men overschrijvingen en Europese domiciliëringen invoeren en de bewegingen op de betrokken rekeningen raadplegen.
  Het beheer van volmachten op rekeningen in beeld

Gratis diensten van Belfius Direct Net

Gecodeerde rekeningafschriften

Uw boekhoudkundige verrichtingen worden vereenvoudigd dankzij een elektronisch bestand dat de saldi en verrichtingen van één dag op uw zicht-, spaar- of termijnrekeningen bevat. Uw boekhoudprogramma of ERP-software herkent elke verrichting in het elektronische bestand en boekt ze aan de hand van unieke codes.

De gecodeerde rekeningafschriften in detail

Zoomit

Om uw facturen elektronisch te ontvangen en te beheren via Belfius Direct Net.

Zoomit in detail

Toegelaten maximumbedragen voor uw verrichtingen

 • Organisatie van de professionele en privéproducten

  samen beheren in het luik ‘Particulieren’ of afzonderlijk beheren in de luiken ‘Particulieren’ en ‘Professioneel ’

  U hebt de keuze: uw professionele en privéproducten...

  De limietbedragen die van toepassing zijn op uw professionele producten zijn identiek aan die van uw privéluik.

  De toegelaten maximumbedragen van de privéproducten

  De limietbedragen zijn verschillend en hoger voor uw professionele verrichtingen.

  De toegelaten maximumbedragen van de professionele producten worden hierna uitvoerig beschreven.


  De organisatie van uw professionele en privéproducten in detail

 • Maximumbedragen voor uw betalingen

  Onderstaande limieten zijn van toepassing op uw professionele rekeningen die beheerd worden in het luik ‘Professioneel’, als u ervoor gekozen hebt uw professionele en privéproducten afzonderlijk te beheren in de luiken ‘Particulieren’ en ‘Professioneel’.

  Meer details over de limieten die van toepassing zijn op uw privéproducten

  Europese overschrijvingen (naar Belgische rekeningen)
  Naar betaalrekeningen van andere personen : 375.000 euro per week

  Tussen uw eigen rekeningen : 2.000.000 euro per overschrijving

  Internationale overschrijvingen (naar niet-Belgische rekeningen en/of in een ander devies dan de euro)
  Overschrijving: 375.000 euro per overschrijving of per week (= 7 opeenvolgende dagen)

  Doorlopende betalingsopdracht
  Aanmaken van een doorlopende betalingsopdracht : 2.500 euro per verrichting

  Visa Business Gold Prepaid
  Herladen : 5.000 euro per week
  Automatisch laden : 5.000 euro per week

 • Maximumbedragen voor uw beleggingsverrichtingen

  De limieten die van toepassing zijn op uw professionele beleggingsverrichtingen zijn identiek aan die van uw privébeleggingsverrichtingen.

  Meer details over de toepasbare limieten

CB tablet+mobile D

Beschikt u over een smartphone of een tablet?

U kunt de meeste diensten van de bank online gebruiken op uw smartphone en op uw tablet, dankzij de app Belfius Mobile.

Probeer ze meteen uit!.