Gecodeerde rekeninguittreksels

De formaten XML en CODA

Voordelen

Win tijd!

U hoeft de verrichtingen niet meer te controleren op basis van uw papieren uitreksels. Met het gecodeerde rekeninguittreksel kunt u uw ontvangsten en uitgaven volautomatisch in uw boekhoudsoftware verwerken.

Een rapportering aangepast aan uw behoeften

 • Het gecodeerde rekeninguittreksel kan volledig worden aangepast aan de werking van uw boekhoudsoftware.
 • U kunt de individuele ontvangsten en uitgaven ofwel globaal in één enkel bedrag ontvangen, ofwel met alle details.
 • U kunt ook de details van sommige soorten verrichtingen, zoals de ontvangsten met gestructureerde mededeling, in een afzonderlijk bestand ontvangen, of een bestand met de onbetaalde domiciliëringen enz.

Kies de bancaire norm die het best bij uw software past

Belfius Bank kan gecodeerde rekeninguittreksels in verschillende formaten leveren: Beide formaten zijn SEPA-conform. Het gecodeerde rekeninguittreksel in XML-formaat voldoet het best aan de SEPA-normen voor Europese betalingen en domiciliëringen.
De rapporteringsprotocollen werden aangepast met toevoeging van verrichtingsfamilie ‘02’ die speciaal gecreëerd werd voor het integreren van de instantbetaling.

Hoe mijn rekeninguittreksel in XML of CODA ontvangen?

Telefonisch :

+32 2 222 82 70

Via e-mail

belfiusdirectnet@belfius.be

Formaten en normen voor gecodeerde rekeninguittreksels

 • CODA

  U kunt CODA-berichten ontvangen voor uw Belfius-rekeningen, maar ook voor rekeningen bij andere (buitenlandse) banken. In dit laatste geval zet Belfius voor u de SWIFT-berichten die hij ontvangt om in een CODA-bestand.

  U ontvangt een CODA-bestand per rekening (euro en vreemde munten) voor elke bankwerkdag waarop er bewegingen hebben plaatsgevonden. U kunt ook een bestand ontvangen op dagen dat er geen enkele beweging heeft plaatsgevonden (leeg bestand).

  Febelfin-norm voor CODA

  De CODA-reporting is de Belgische interbancaire norm voor gecodeerde rekeninguittreksels. Die norm is opgesteld door Febelfin (Belgische federatie van de financiële sector) en aangepast aan de SEPA-vereisten. Sinds 1 april 2014 ondersteunt Belfius Bank alleen nog versie 2 van het CODA-protocol.

  Download de volledige informatie op de site van Febelfin.

  CODA-reporting aangepast aan de behoeften van uw organisatie

  U kunt sommige types verrichting (bv. ontvangsten met gestructureerde mededeling of onbetaalde domiciliëringen) op uw rekening laten samenvoegen per valutadatum. Het uittreksel op papier of in pdf vermeldt enkel de totalen per valutadatum voor die bewegingen. Die laatste kunnen op verschillende manieren worden gerapporteerd in het CODA-bestand. U kiest wat het best past bij de werking van uw financiële software:
  • Enkel een totaalbedrag, zoals op het uittreksel op papier of in pdf.
  • De totaalbedragen en de onderliggende individuele bewegingen.
  • Geen enkel totaalbedrag, maar direct individuele bedragen.
  • Een totaalbedrag met de individuele bewegingen van dat totaal in een apart CODA-bestand.
 • XML

  De betalingen, de domiciliëringen, de werking van de debetkaarten worden geharmoniseerd in Europa (SEPA: Single Euro Payments Area). Om die verrichtingen elektronisch te verwerken en zo efficiënt mogelijk te rapporteren in uw boekhoudprogramma of ERP, werd een specifieke bancaire norm uitgewerkt: het gecodeerde rekeninguittreksel in XML-formaat. Het elektronische rapport in XML-formaat is vergelijkbaar met het gecodeerde rekeninguittreksel CODA, maar volgt de nieuwe interbancaire normen XML ISO20022.

  Voordelen van de XML-reporting

  • Volledig compatibel met SEPA : de XML-reporting is een wezenlijk onderdeel van het SEPA-project en is volledig aangepast aan de SEPA-protocollen i.v.m. de betalingen en de domiciliëringen.
  • De reportingsnorm van de toekomst : de XML-reporting is het formaat van de toekomst voor gecodeerde dagafschriften.
  • Internationale norm : de XML-bestanden zijn gebaseerd op de internationale norm ISO20022. Op termijn is het de bedoeling gelijksoortige elektronische dagafschriften te kunnen leveren voor de hele SEPA.
  • Europese norm, maar aangepast aan de Belgische context : Febelfin heeft een versie uitgewerkt die rekening houdt met de specifieke kenmerken van de Belgische financiële markt.
  • Vereenvoudigde koppeling : de elektronische rekeninguittreksels in XML-formaat kunnen gemakkelijk worden gelezen met uw eigen software, zodat de ontvangsten en betalingen automatisch kunnen worden verwerkt.
  • Eén taal : XML is een universeel gegevensformaat, zowel voor uw betalingen als voor uw domiciliëringen en reportings.
  • Flexibele normen : de XML-normen zijn gemakkelijk te lezen en te interpreteren.

  XML-norm

  Voor de uitvoering van uw verrichtingen past u de Europese normen toe. Dat is ook mogelijk voor de elektronische reporting ervan. De XML-reporting is de meest geschikte norm. Hij is bedoeld voor informatie over elektronische gecodeerde rekeningen en volledig SEPA-conform.

  XML is de opvolger van CODA, het Belgische formaat van gecodeerde rekeninguittreksels. Het is gebaseerd op de internationale norm ISO20022, die reportingschema’s ‘Bank to Customer Cash Management’ bevat (afgekort CAMT). Naast de SEPA-protocollen voor ‘SEPA Credit Transfers’ en ‘SEPA Direct Debits’ kunt u ook een gecodeerd rekeninguittreksel gebruiken dat volledig compatibel is met SEPA.

  U beschikt over de volgende formaten:

  • Gecodeerd afschrift voor de ‘end-of-day reporting’: formaat MX.CAMT.053
  • Gecodeerd afschrift voor de ‘intra-day reporting’: formaat MX.CAMT.052.

  Voor de details i.v.m. de geglobaliseerde ontvangsten zal het formaat MX.CAMT.054 worden gebruikt (nog niet ingevoerd op Belgisch niveau).

  De formaten zijn gemakkelijk te hanteren dankzij de XML-tags (korte beschrijvingen die preciseren welke informatie in welk specifiek veld moet worden vermeld).

  Febelfin vaardigt richtlijnen uit die een kader scheppen voor het gebruik van die XML-norm in België. U kunt werken met een internationale norm die niettemin rekening houdt met de specifieke kenmerken van de Belgische financiële markt.

  Raadpleeg de norm Febelfin XML message for statement (versie 1.0)

 • CODA of XML ?

  Zowel de gecodeerde afschriften in CODA als in XML zijn compatibel met SEPA. Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, ondersteunt beide formaten. Voor de Europese XML-berichten heeft ze een aangepaste norm uitgewerkt die rekening houdt met de specifieke kenmerken van de Belgische financiële markt.

  De keuze voor gecodeerde rekeninguittreksels in XML-formaat kan om de volgende redenen overwogen worden:

  • De XML-reporting is het gecodeerde afschrift van de toekomst.
  • De XML-reporting is volledig aangepast aan de bestaande SEPA-protocollen voor de betalingen en de domiciliëringen.
  • De XML-reporting is gemakkelijk te lezen en te interpreteren.
  • U gebruikt eenzelfde formaat, een universeel gegevensformaat, voor uw betalingen, domiciliëringen en reporting.

  Opmerking: bij Belfius vindt de overstap naar het nieuwe XML-protocol enkel op verzoek plaats.

  U gebruikt nu CODA?

  Versie 2 van CODA is compatibel met SEPA. Op termijn zult u er voordeel bij hebben er gebruik van te maken, want ze is het beste aangepast om de reporting van SEPA-transacties te verzekeren. De structuur ervan past perfect bij de specifieke SEPA-kenmerken. Voor uw betalingen, domiciliëringen en elektronische reporting gebruikt u bovendien het universele gegevensformaat XML.

 • VIA WELK ELEKTRONISCH KANAAL ?

  Bij Belfius Bank kunt u ze ontvangen via verschillende elektronische kanalen

Kosten


 • Maandelijks forfait van 8 euro (excl. btw) per betaalrekening, ongeacht het aantal gebruikers en het kanaal (Isabel, Belfius Direct Net Business, en/of een externe serviceprovider zoals Codabox)
 • Rekeningen die deel uitmaken van een Business Pack genieten 50% korting, bij een Business Pack Plus bedraagt de korting 75%
 • Starters kunnen tot 1 jaar lang gratis CODA/XML-bestanden ontvangen
 • Voor spaarrekeningen en sommige specifieke rekeningtypes zijn de CODA- en XML-bestanden gratis.