Verzeker uw voertuigen

Het wagenpark van een onderneming, het behoud en het onderhoud ervan … vertegenwoordigt een aanzienlijk budget. Dat ‘kapitaal’ verdient de beste bescherming. Uw wagenpark is tenslotte één van de ‘motoren’ van uw activiteit!

Verzeker uw bedrijfsvoertuig nu en geniet 2 maanden gratis op uw 1e jaarpremie! (*)

Aanbod autoverzekering Belfius Business Car geldig t.e.m. 31 maart 2019

Maak een afspraak

(*)

2 maanden gratis + 10 maanden betalen op de 1e jaarpremie van een nieuwe autoverzekering Belfius Business Car die wordt afgesloten tussen 1 januari en 31 maart 2019 (inbegrepen). Dit tijdelijk aanbod is geldig op alle waarborgen van een nieuw autoverzekeringscontract en op de waarborgen Full Omnium en Mini Omnium bij vervanging van een voertuig dat al verzekerd is bij Belfius. Aanbod geldig onder voorbehoud van aanvaarding van het risico. Het aanbod is uitsluitend bestemd voor bestuurders die al 5 jaar geen ongeval in fout meer hebben gehad. Het geldt niet voor wagenparken, 100% elektrische voertuigen, een affinity group of een contract zonder aangewezen bestuurder.

  • We raden u aan het gestandaardiseerde informatiedocument te lezen vooraleer u deze verzekering afsluit.
  • Voor de franchise, de gedekte goederen, de eventuele dekkingslimieten en -uitsluitingen, de contactgegevens van de Klachtendienst enz. kan u zich wenden tot uw consulent bij Belfius. U kan ook de algemene voorwaarden en de commerciële fiche van de waarborgen Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto, Mini Omnium en Full Omnium voor zelfstandigen en kleine ondernemingen raadplegen op www.belfius.be.
  • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. De verzekeringsovereenkomst valt onder het Belgisch recht en wordt afgesloten voor stilzwijgend verlengbare duur van 1 jaar.
  • Voor klachten kan u zich wenden tot de Klachtendienst op complaints@belfius.be. Voldoet hun antwoord niet voor u, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel (info@ombudsman.as).