Wat dekt de optie Rechtsbijstand?


  • tot 30.000 euro aan kosten en honoraria aangerekend door een advocaat, expert of een gerechtsdeurwaarder en aan gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van civiele en strafrechtelijke procedures
  • de verdediging van uw rechten in bepaalde contractuele geschillen
  • tot 7.500 euro schadevergoeding wanneer een verantwoordelijke derde partij insolvabel blijkt

Wat dekt de optie Rechtsbijstand niet?


  • parkeergeschillen (behalve in geval van strafvervolging na een overtreding)