Tijdens de COVID-19-pandemie ondersteunde Belfius u met maatregelen voor uw verzekeringen, zoals de opsplitsing van uw verzekeringspremies en de automatische uitbreiding van uw waarborgen. Op die manier kon u uw professionele activiteiten geleidelijk en goed verzekerd aanpassen of hervatten.

Inmiddels is de economische activiteit weer opgeveerd en leven we in een fase van een ‘nieuw normaal’. De meeste van die ondersteunende maatregelen liepen dan ook af op 31 december 2021. Daarom kan u nu uw premies niet meer opsplitsen en geniet u niet langer automatische gratis uitbreidingen van de dekkingen voor Arbeidsongevallen, BA Onderneming en BA Auto.

Gelet op de huidige situatie waren enkele uitbreidingen evenwel verlengd tot 31 maart 2022.

U hebt uw activiteit definitief aangepast als gevolg van de COVID-19-pandemie?

Heeft de gezondheidscrisis de organisatie van uw activiteit voorgoed veranderd? In dat geval raden we u aan contact op te nemen met uw Business Banking-specialist. Hij overloopt uw verzekeringspolissen en bekijkt samen met u de mogelijkheden tot optimalisatie.

Enkele voorbeelden
 • U hebt tijdens de sluiting van de horeca een systeem voor take-away en levering opgezet en u blijft deze optie aanbieden nu uw horeca-zaak opnieuw open is?

  • Uw polissen Arbeidsongevallen en BA Onderneming moeten dan worden aangepast als levering geen deel uitmaakte van de gebruikelijke activiteiten van uw werknemers vóór de pandemie.

  • Er zal een franchise worden toegepast als uw voertuig voor professioneel gebruik bestuurd wordt door een bestuurder die jonger is dan 26 jaar.

 • U hebt uw terras en/of tuin uitgebreid om te voldoen aan de gezondheidsvoorschriften en u wenst die nieuwe configuratie te behouden? Dan zullen we een uitbreiding moeten voorzien van uw dekking Objectieve Aansprakelijkheid

Enkele voorbeelden
 • U hebt tijdens de sluiting van de horeca een systeem voor take-away en levering opgezet en u blijft deze optie aanbieden nu uw horeca-zaak opnieuw open is?

  • Uw polissen Arbeidsongevallen en BA Onderneming moeten dan worden aangepast als levering geen deel uitmaakte van de gebruikelijke activiteiten van uw werknemers vóór de pandemie.

  • Er zal een franchise worden toegepast als uw voertuig voor professioneel gebruik bestuurd wordt door een bestuurder die jonger is dan 26 jaar.

 • U hebt uw terras en/of tuin uitgebreid om te voldoen aan de gezondheidsvoorschriften en u wenst die nieuwe configuratie te behouden? Dan zullen we een uitbreiding moeten voorzien van uw dekking Objectieve Aansprakelijkheid

Verlenging van bepaalde waarborguitbreidingen tot 31 maart 2022

Hieronder vindt u meer details over de uitbreidingen die uitzonderlijk worden verlengd.

 • Voor elk soort activiteit of elke sector:
  • uw verzekering Arbeidsongevallen biedt een uitgebreide dekking voor telewerk, die mogelijk is op een andere plek dan degene die werd overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.

  • uw verzekering Arbeidsongevallen dekt elk eventueel ongeval dat zich voordoet op weg naar een vaccinatiecentrum of ter plaatse als een van uw medewerkers zich laat inenten tegen COVID-19. Zijn uitgesloten: eventuele reacties op het toedienen van het vaccin.
 • Voor zelfstandige werknemers of ondernemingen die actief zijn in de evenementen- of de culturele sector:
  • voor uw polissen Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen genieten de extra vrijwilligers op wie u een beroep doet dezelfde dekkingen, op voorwaarde dat de totale stijging van het aantal actieve personen niet meer bedraagt dan 20% van het aantal dat contractueel bepaald is.

Ik maak een afspraak