Belfius Business Bricks


Uw all-in verzekering tegen brand en diverse risico’s

1 polis

Voor zowel de professionele als privédelen van uw gebouw

Op maat van u en uw zaak

Optionele waarborgen afgestemd op uw activiteit

Ruime waarborgen

Ook voor uw zonnepanelen, laadstations en opslagbatterijen

Belfius Business Bricks is een brandverzekering op maat van zelfstandigen en kleine ondernemingen. Voor professionele gebouwen, inclusief privéruimtes en inhoud. U kan daarbij kiezen voor extra waarborgen specifiek voor uw zaak. Heel handig want zo bent u met 1 polis volledig verzekerd en gerust.

 
 

De troeven van Belfius Business Bricks

Uw basiswaarborgen

Wat is verzekerd?


 • Uw hoofdgebouw(en) en de bijkomende gebouwen zowel voor professioneel als privégebruik (woning) op dezelfde ligging
 • Hun inhoud (professioneel en privé): apparaten, grondstoffen, koopwaar, kantoormateriaal, meubels...
 • Correct opgegeven laadstations voor elektrische wagens, zonnepanelen en opslagbatterijen

Voor schade veroorzaakt door


 • Brand, rook of blikseminslag
 • Storm en hagel
 • Water
 • Natuurrampen (overstromingen, aardverschuivingen, overstroming van de openbare riolering... )
 • Glasbreuk (ook (licht)reclamepanelen en sanitair tot 2.500 euro)

Breid deze verzekering uit volgens uw specifieke behoeften

Optionele waarborgen

 • Diefstal: uw privé-inhoud is verzekerd tegen diefstal en vandalisme
 • Bedrijfsschade: dekking van uw inkomensverlies wanneer uw productie stilligt na brand, explosie, blikseminslag, storm, hagel of glasbreuk (verschillende mogelijkheden van dekking)
 • Bouw- of renovatiewerken: schade door een erkende aannemer
 • Onrechtstreekse verliezen: elke schadevergoeding, na aftrek van de franchise, wordt met 10% verhoogd, tot maximaal 12.000 euro
 • Waarden: de waarborg Inhoud kan worden uitgebreid met een verzekering tegen diefstal bij inbraak of tijdens het transport van geld, cadeaukaarten, staven edelmetaal, aandelen en obligaties
 • Rechtsbijstand: uw verdediging, verhaal tegen de aansprakelijke persoon (max 30.000 euro in totaal), insolvabiliteit van derden (max 7.500 euro) en strafrechtelijke borgstelling (max 12.500 euro)
 • Engelse franchise: is de schade groter dan het bedrag van de franchise, dan krijgt u met deze waarborg het volledige schadebedrag terug
 • Privétuin: aanplanting en privé-inhoud zoals tuinmeubelen, barbecue… zijn verzekerd in geval van storm, brand of diefstal
 • Zwembad of buitenjacuzzi
 • Geparkeerd voertuig: auto, caravan, aanhangwagen of plezierboot die binnen of op de oprit geparkeerd staat, en die aan de verzekerde toebehoort.
man achter het raam

Welke risico’s zijn niet gedekt?

Belfius Business Bricks is een ‘alle risico’s behalve’-verzekering. Dat betekent dat ze alles dekt behalve de uitzonderingen die duidelijk in het verzekeringscontract zijn vermeld. Niet gedekt zijn bijvoorbeeld: schade die opzettelijk is toegebracht, schade aan serres voor professioneel gebruik of aan vervallen gebouwen en schade veroorzaakt door chemische of bijtende producten.

Vraag gerust advies en een offerte

We maken snel een offerte met berekening van uw premie voor u klaar. En we doen er graag een check-up van uw lopende verzekeringen bovenop. Alweer een zorg minder!


Maak een afspraak

Bijkomende info

U op elk moment een optimale bescherming bieden, ligt ons na aan het hart. Daarom willen we u duidelijk en transparant inlichten, zodat u de juiste keuzes kan maken.


De duur van de verzekering Belfius Business Bricks bedraagt 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar, behalve wanneer één van de partijen ze opzegt ten minste 3 maanden voor het verstrijken van de lopende periode.


Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Alvorens uw contract af te sluiten, leest u best de algemene voorwaarden (franchises, gedekte goederen, dekkingslimieten... ) en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID). U kan ze uiteraard ook doornemen bij de Business Banking-specialist in uw kantoor.


De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op belfius.be.


De verzekering Belfius Business Bricks is een verzekeringsproduct van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

U hebt een klacht?

We doen er alles aan om u een optimale service te bieden. Mocht u toch een klacht hebben, dan kan u ons die bezorgen via onze dienst Klachtenbeheer, de bemiddelaar of de ombudsman. We zijn er om u te helpen.

Hoe een klacht indienen?