Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Belfius Business Future Manager

Contacteer uw Business Banking-specialist

Voor wie?

8 voordelen

Een jaarlijks belastingvoordeel

De door uw onderneming gestorte premies zijn aftrekbaar als beroepskosten (zolang de 80%-regel wordt nageleefd) en leiden dus tot een lagere belastinggrondslag.

Bij het einde van het contract

Bij het einde van het contract ontvangt u het pensioenkapitaal in de vorm van een uitgesteld loon. Er is dus geen jaarlijkse taxatie in uw personenbelasting.

De toekenning van de verzekering

De toekenning van de verzekering gebeurt individueel en kan dus volledig worden gepersonaliseerd.

Zekerheid

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) biedt het voordeel dat het kapitaal beschermd is als de onderneming failliet gaat.

Een gewaarborgd rendement

Back Service

Dankzij de 'Back Service' kunt u sparen voor uw pensioen met terugwerkend effect.

Uw IPT aanvullen

U kunt uw IPT aanvullen met een overlijdensdekking of met bijkomende waarborgen (gewaarborgd inkomen, vrijstelling van premies).

Andere fiscale producten.

U kunt dat aanvullend pensioen combineren met de andere fiscale producten.

Looptijd

Minimaal 5 jaar. Het contract stopt ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd in voege op het moment van de afsluiting (momenteel 65 jaar). De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 naar 66 jaar verhoogd, en in 2030 naar 67 jaar.

Gewaarborgd rendement

0,75% voor alle stortingen in de (nieuwe en bestaande) contracten waarvan de resterende looptijd meer dan 8 jaar bedraagt.

Premie

 • Jaarlijks minimumbedrag: 500 euro (zonder de eventuele bijkomende waarborgen).
 • Minimumbedrag per storting: 100 euro.
 • Maximaal jaarlijks bedrag: onderworpen aan de 80%-regel.
 • U kunt de jaarlijkse premie van uw IPT storten volgens diverse vervaldagen: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks

Kosten

 • Instapkosten: maximaal 6%.
 • Beheerskosten: maandelijkse beheerskosten van 0,01% op de gemiddelde reserve.
 • Uitstapkosten: 5% met een minimum van 75,00 euro, behalve de laatste 4 jaar (4%, 3%, 2%, 1%).

Belasting

 • Inhouding van de RIZIV-bijdrage van 3,55% op het volledige kapitaal.
 • Solidariteitsbijdrage van 0%-2% op het brutokapitaal.
 • Het gestorte kapitaal wordt minder en eenmalig op de pensioenleeftijd belast.

Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage

Wijninckx-heffing: een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 3% in op bijdragen voor de opbouw van aanvullende pensioenen vanaf een overschrijding tov het geïndexeerde drempelbedrag van 30000 euro (te indexeren) per jaar. (Dit is een overgangsmaatregel die van toepassing is van 1/1/2013 tot 31/12/2016)

In detail

Bijkomend

Protected
Belfius Business Future is een verzekeringsproduct van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11 in B-1210 Brussel. RPR Brussel 0405.764.064 verzekeringsonderneming erkend onder het nr. 0037 Belfius Bank N.V. – verzekeringsagent met het nummer FSMA 19649 A.
 1. 16,50 % wordt 10 % als het kapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar*) wordt uitgekeerd en de professionele activiteit tot die leeftijd wordt verdergezet (als er sociale bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep worden betaald tot die leeftijd). Bij uitkering van het eindkapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd, momenteel 65 jaar, wordt het eindkapitaal (zonder winstdeelnemingen) belast tegen 10 % + gemeentebelasting. Wordt het kapitaal/de afkoopwaarde uitgekeerd bij een pensionering vanaf 60 jaar, of naar aanleiding van het overlijden van de bedrijfsleider/de verzekerde, dan wordt het eindkapitaal (zonder winstdeelnemingen) afzonderlijk belast tegen 16,50 % + gemeentebelasting.

  (*) De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 naar 66 jaar verhoogd (vanaf februari 2025), en in 2030 naar 67 jaar (vanaf februari 2030).