Kasbon

Beleg in een eenvoudig product. Geheel gratis!

Simuleren

Een kasbon is een schulderkenning die wordt uitgegeven door Belfius en waarmee de bank zich ertoe verbindt de belegger interest uit te betalen voor de hele looptijd van de "lening". Bovendien moet Belfius op de vervaldag 100% van het belegde kapitaal terugbetalen.

Als u inschrijft op een kasbon, dan opteert u voor een vast rendement, soepelheid en zekerheid. U kiest het bedrag van uw belegging (vanaf 250 euro), de looptijd (1 tot 10 jaar) en de betalingsmodaliteit van de interest (met of zonder coupon). Meer info omtrent de voornaamste kenmerken.

Voordelen

Kapitaalbescherming en een gewaarborgd rendement

Een kasbon is een van de meest veilige beleggingen op de markt:

 • Recht op de volledige terugbetaling van het belegde kapitaal op de eindvervaldag, behalve bij faillissement van of wanbetaling door de uitgever.
 • Een vast jaarlijks rendement dat vooraf gekend is

Geen kosten

De kasbon wordt u aangeboden zonder instap- noch uitstapkosten of bewaarloon in uw Belfius-effectendossier als u het product tot op de eindvervaldag bij Belfius houdt.

Let op!

Uw kapitaal blijft geblokkeerd tijdens een welbepaalde periode. Bij vervroegde opvraging moet u wel uitstapkosten betalen. Voor een volledig overzicht over de risico’s, verwijzen wij naar de productfiche.

Voornaamste risico’s : de opgesomde risico’s zijn niet limitatief.

kredietrisico : liquiditeitsrisico: marktrisico:
als de emittent in gebreke blijft (bijvoorbeeld ten gevolge van een faillissement), loopt u het risico dat uw aanvankelijk belegde kapitaal en coupons slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet wordt terugbetaald op de vervaldag.

Het Beschermingsfonds is van toepassing voor kasbons

de kasbon is niet beursgenoteerd, waardoor de kans dat er een actieve secundaire markt ontstaat gering is. de koers van de kasbon kan schommelen onder meer in functie van de rentetarieven, de volatiliteit van de markten en de financiële gezondheid van de emittent.
Fixed

Meer info

Volkslening via Belfius

Na de beslissing van de regering eind 2015 over dit product,

Kies zelf de looptijd van uw kasbon

Rentevoeten geldig vanaf 16/02/2018 Bruto rentevoet Netto rentevoet  
1 jaar met jaarlijkse coupon 0,05% 0,04% Intekenen Aanvragen
2 jaar met jaarlijkse coupon 0,05% 0,04% Intekenen Aanvragen
3 jaar met jaarlijkse coupon 0,10% 0,07% Intekenen Aanvragen
4 jaar met jaarlijkse coupon 0,30% 0,21% Intekenen Aanvragen
5 jaar met jaarlijkse coupon 0,50% 0,35% Intekenen Aanvragen
6 jaar met jaarlijkse coupon 0,70% 049% Intekenen Aanvragen
7 jaar met jaarlijkse coupon 0,90% 0,63% Intekenen Aanvragen
8 jaar met jaarlijkse coupon 1,00% 0,70% Intekenen Aanvragen
9 jaar met jaarlijkse coupon 1,10% 0,77% Intekenen Aanvragen
10 jaar met jaarlijkse coupon 1,20% 0,84% Intekenen Aanvragen
Het is eveneens mogelijk om in te tekenen op kasbons met kapitalisatie (identieke rente). Intekenen Aanvragen
1 jaar met jaarlijkse coupon
 • Bruto rentevoet
  0,05%
 • Netto rentevoet  
  0,04%
2 jaar met jaarlijkse coupon
 • Bruto rentevoet
  0,05%
 • Netto rentevoet  
  0,04%
3 jaar met jaarlijkse coupon
 • Bruto rentevoet
  0,10%
 • Netto rentevoet  
  0,07%
4 jaar met jaarlijkse coupon
 • Bruto rentevoet
  0,30%
 • Netto rentevoet  
  0,21%
5 jaar met jaarlijkse coupon
 • Bruto rentevoet
  0,50%
 • Netto rentevoet  
  0,35%
6 jaar met jaarlijkse coupon
 • Bruto rentevoet
  0,70%
 • Netto rentevoet  
  049%
7 jaar met jaarlijkse coupon
 • Bruto rentevoet
  0,90%
 • Netto rentevoet  
  0,63%
8 jaar met jaarlijkse coupon
 • Bruto rentevoet
  1,00%
 • Netto rentevoet  
  0,70%
9 jaar met jaarlijkse coupon
 • Bruto rentevoet
  1,10%
 • Netto rentevoet  
  0,77%
10 jaar met jaarlijkse coupon
 • Bruto rentevoet
  1,20%
 • Netto rentevoet  
  0,84%
Het is eveneens mogelijk om in te tekenen op kasbons met kapitalisatie (identieke rente).

U kunt ook geregeld en geleidelijk aan in kasbons beleggen!

Dankzij Astera Junior (< 18 jaar) of Ego (> 18 jaar) wordt uw spaargeld automatisch omgezet in een kasbon.