Kasbon

Voordelen

Recht op terugbetaling

Een kasbon is een van de meest veilige beleggingen op de markt:

 • Recht op de volledige terugbetaling van het belegde kapitaal op de eindvervaldag, behalve bij faillissement van of wanbetaling door de uitgever.
 • Een vast jaarlijks rendement dat vooraf gekend is

Het kapitaal wordt op de vooraf bepaalde vervaldag terugbetaald door Belfius Bank. Als Belfius Bank in gebreke blijft (bv. als gevolg van een faillissement), valt het kapitaal van uw kasbon nog altijd onder het depositogarantiestelsel voor een bedrag van maximaal 100.000 euro per persoon en per bank.


Als Belfius Bank met ernstige solvabiliteitsproblemen te kampen krijgt, kan de toezichthouder, om een faillissement te vermijden, een herstructurering opleggen. In dat geval kan het ongedekte saldo van uw kasbon (i.e. het eventuele bedrag boven de 100.000 euro) op beslissing van de toezichthouder helemaal of gedeeltelijk geannuleerd worden of omgezet worden in kapitaalinstrumenten (aandelen) van Belfius Bank ("Bail-in" genoemd). Voor natuurlijke personen en kleine en middelgrote ondernemingen wordt dit ongedekte saldo bevoorrecht op alle roerende goederen van Belfius Bank.

Geen kosten

De kasbon wordt u aangeboden zonder instap- noch uitstapkosten of bewaarloon in uw Belfius-effectendossier als u het product tot op de eindvervaldag bij Belfius houdt.


Let op!

Uw kapitaal blijft geblokkeerd tijdens een welbepaalde periode. Bij vervroegde geldopneming (in EURO / in andere valuta) moet u wel uitstapkosten betalen. Voor een volledig overzicht over de risico’s, verwijzen wij naar de productfiche.

Voornaamste risico’s: de opgesomde risico’s zijn niet limitatief.

 
Kredietrisico:

Als de emittent in gebreke blijft (bijvoorbeeld ten gevolge van een faillissement), loopt u het risico dat uw aanvankelijk belegde kapitaal en coupons slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet wordt terugbetaald op de vervaldag.

Het Beschermingsfonds is van toepassing voor kasbons

Liquiditeitsrisico:

De kasbon is niet beursgenoteerd, waardoor de kans dat er een actieve secundaire markt ontstaat gering is.

Marktrisico:

De koers van de kasbon kan schommelen onder meer in functie van de rentetarieven, de volatiliteit van de markten en de financiële gezondheid van de emittent.

Fixed

Meer info

Volkslening via Belfius

Na de beslissing van de regering eind 2015 over dit product,
 • bedraagt de roerende voorheffing 30% voor alle interesten ontvangen vanaf 01/01/2017
 • biedt Belfius Bank de volkslening niet meer aan. Gewone kasbons blijven wel beschikbaar.

Kies zelf de looptijd van uw kasbon

Rentevoeten geldig vanaf 25/10/2019 Bruto rentevoet Netto rentevoet  
1 jaar met jaarlijkse coupon 0,01% 0,01% Intekenen Aanvragen
2 jaar met jaarlijkse coupon 0,01% 0,01% Intekenen Aanvragen
3 jaar met jaarlijkse coupon 0,01% 0,01% Intekenen Aanvragen
4 jaar met jaarlijkse coupon 0,01% 0,01% Intekenen Aanvragen
5 jaar met jaarlijkse coupon 0,01% 0,01% Intekenen Aanvragen
6 jaar met jaarlijkse coupon 0,01% 0,01% Intekenen Aanvragen
7 jaar met jaarlijkse coupon 0,01% 0,01% Intekenen Aanvragen
8 jaar met jaarlijkse coupon 0,15% 0,11% Intekenen Aanvragen
9 jaar met jaarlijkse coupon 0,20% 0,14% Intekenen Aanvragen
10 jaar met jaarlijkse coupon 0,25% 0,18% Intekenen Aanvragen
Het is eveneens mogelijk om in te tekenen op kasbons met kapitalisatie (identieke rente). Intekenen Aanvragen
1 jaar met jaarlijkse coupon
 • Bruto rentevoet
  0,01%
 • Netto rentevoet  
  0,01%
2 jaar met jaarlijkse coupon
 • Bruto rentevoet
  0,01%
 • Netto rentevoet  
  0,01%
3 jaar met jaarlijkse coupon
 • Bruto rentevoet
  0,01%
 • Netto rentevoet  
  0,01%
4 jaar met jaarlijkse coupon
 • Bruto rentevoet
  0,01%
 • Netto rentevoet  
  0,01%
5 jaar met jaarlijkse coupon
 • Bruto rentevoet
  0,01%
 • Netto rentevoet  
  0,01%
6 jaar met jaarlijkse coupon
 • Bruto rentevoet
  0,01%
 • Netto rentevoet  
  0,01%
7 jaar met jaarlijkse coupon
 • Bruto rentevoet
  0,01%
 • Netto rentevoet  
  0,01%
8 jaar met jaarlijkse coupon
 • Bruto rentevoet
  0,15%
 • Netto rentevoet  
  0,11%
9 jaar met jaarlijkse coupon
 • Bruto rentevoet
  0,20%
 • Netto rentevoet  
  0,14%
10 jaar met jaarlijkse coupon
 • Bruto rentevoet
  0,25%
 • Netto rentevoet  
  0,18%
Het is eveneens mogelijk om in te tekenen op kasbons met kapitalisatie (identieke rente).

U kunt ook geregeld en geleidelijk aan in kasbons beleggen!

Dankzij Astera Junior (< 18 jaar) of Ego (> 18 jaar) wordt uw spaargeld automatisch omgezet in een kasbon.

 • Hoe gaat dat precies in zijn werk?

  • U spaart in twee stappen:
   • U stort het geld op een spaarrekening (via een doorlopende betalingsopdracht of een vrije storting).
   • Zodra er 250 euro op de rekening staat, zetten we dat bedrag automatisch om in kasbons (op de 1e en de 16e van de maand).
  • U betaalt geen openingskosten noch een bewaarloon.
  • Fiscaliteit: de gegenereerde interest is onderworpen aan 30% roerende voorheffing.
  • U tekent in via uw kantoor of via Belfius Direct Net.
 • Astera Junior, voor wie jonger is dan 18 jaar

  • Niet alleen voorbehouden aan de ouders! Astera Junior kan ook worden geopend door wettelijke vertegenwoordigers of andere meerderjarige personen (grootouder, peter/meter …).
  • Het contract komt tot stand in 2 stappen:
   • Opening van 2 rekeningen op naam van het kind (spaarrekening en effectendossier)
   • Keuze tussen 2 mogelijke formules:
    • beschikken over een kapitaal op een vaste datum (als de minderjarige tussen 18 en 25 jaar is)
    • beleggen in kasbons met telkens dezelfde looptijd. Als het kind 18 jaar wordt, wordt in geen enkele kasbon meer belegd. De kasbons die vervallen, blijven op de spaarrekening staan.
  • Het contract loopt af als het kind meerderjarig wordt. Maar het kind kan verder gaan met Ego. In dat geval kan het kind daar autonoom van genieten, aangezien het dan meerderjarig is!
 • Ouder dan 18 jaar: Ego

  • Niet enkel voorbehouden aan (klein)kinderen ouder dan 18 jaar! Ego kan voor eigen rekening worden geopend door een volwassene.
  • Het contract komt tot stand in 2 stappen:
   • Opening van 2 rekeningen op naam van de meerderjarige (spaarrekening en effectendossier)
   • Keuze tussen 2 mogelijke formules:
    • beschikken over een kapitaal op een vaste datum (bv. als u 30, 45 of 65 jaar wordt)
    • beleggen in kasbons met telkens dezelfde looptijd
  • Het contract loopt af op de door u gewenste datum.