Belfius Deposit Cover

Uw verzekering Spaarrekening

Financiële zekerheid voor uw naaste familieleden

Gekoppeld aan een spaarrekening van Belfius naar keuze

Tot 3 000 euro extra per kind ten laste

Slechts 4,99 euro per jaar

Verzekering Spaarrekening

Dankzij deze aan uw spaarrekening gekoppelde verzekering krijgen uw naaste familieleden een vergoeding als u overlijdt door een ongeval. Het uitgekeerde bedrag hangt af van het saldo op uw spaarrekening, met een minimum van 2 500 euro.

De oplossing voor u als u …

 • houder bent van een spaarrekening bij Belfius Bank
 • uw naaste familieleden financieel wilt beschermen

In detail

 • Online aanvragen

  Vraag uw verzekering in een oogwenk online aan.
  • U kiest zelf de spaarrekening waaraan u de verzekering koppelt.
  • Geen medische formaliteiten bij het aanvragen.
  • De jaarlijkse verzekeringspremie gaat automatisch van uw rekening op 1 januari. Het eerste jaar (voor de periode tot 31 december) betaalt u minder. De eerste premie wordt van uw rekening gehouden na het afsluiten van uw verzekering.
 • Slechts 4,99 euro per jaar

  Dit bedrag wordt automatisch afgehouden van uw spaarrekening op 1 januari van elk jaar.

  Het eerste jaar (voor de periode tot 31 december) krijgt u deze verzekering enkele maanden gratis.

  Sluit u uw verzekering af … Dan betaalt u voor de periode tot 31 december slechts …
  tussen 1 januari en 31 maart 3,74 EUR
  tussen 1 april en 30 juni 2,49 EUR
  tussen 1 juli en 30 september 1,24 EUR
  tussen 1 oktober en 31 december gratis

  De eerste premie wordt van uw rekening gehouden na het afsluiten van uw verzekering.

 • Formaliteiten bij overlijden

  Zodra Belfius Bank op de hoogte is van het overlijden, nemen we contact op met de familie.

  De naaste familieleden moeten de bank de volgende documenten bezorgen:
  • Verklarig van overlijden door ongeval;
  • medisch attest overlijden;
  • verklaring of akte van nalatenschap (opgesteld door de administratie van de Registratie of door de notaris);
  • uittreksel uit de overlijdensakte.

Inbegrepen waarborgen

 • Vergoeding bij overlijden door een ongeval

  Overlijdt u door een ongeval, dan garandeert Belfius Deposit Cover uw naaste familieleden. Het uitgekeerde bedrag is gelijk aan het saldo op uw spaarrekening de dag vóór het ongeval, met een minimum van 2 500 euro per rekening– ook al is uw saldo lager – en een maximum van 50 000 euro per rekening.

  Hebt u kinderen ten laste, dan is er een aanvullende vergoeding van 1 500 euro per kind, of 3 000 euro per kind als ook zij houder zijn van een spaarrekening bij Belfius Bank.

  Samen kunnen de vergoedingen oplopen tot maximaal 150 000 euro als u meerdere contracten Belfius Deposit Cover koppelt aan meerdere spaarrekeningen.

  Deelt u een spaarrekening met andere personen, dan verlaagt de vergoeding naargelang van het aantal mederekeninghouders, alsook het minimum- en maximumbedrag. U kunt dit vermijden door één verzekering per mederekeninghouder af te sluiten. Zo krijgt u toch een volledige vergoeding. Maak een afspraak in uw kantoor of bel naar Belfius Contact.

  • Een voorbeeld: mevrouw Dupuis, moeder van 2 kinderen die ze ten laste heeft, overlijdt na een ongelukkige val. Ze heeft een verzekering Spaarrekening afgesloten bij Belfius. Op de dag voor haar overlijden staat er 11 155 euro op die rekening. Belfius garandeert de begunstigden de uitbetaling van een vergoeding die gelijk is aan het saldo op de dag vóór het overlijden. Het bedrag van de vergoeding wordt verhoogd met 1 500 euro per kind, of zelfs 3000 euro per kind als die kinderen ook een spaarrekening hebben bij Belfius Bank. De vergoeding bedraagt in dit geval 11 155 euro (saldo van de rekening) + 2 x 1 500 euro (2 kinderen ten laste), of in totaal een som van 14 155 euro. Hebben beide kinderen een spaarrekening bij Belfius Bank, dan loopt de totale vergoeding op tot 17 155 euro.

  De vergoeding is onbelast, maar er zijn wel successierechten op verschuldigd.

 • Begunstigden

  De vergoeding wordt uitgekeerd aan de overlevende houder(s) die niet als verzekerde(n) kan (kunnen) beschouwd worden.

  Bij ontstentenis wordt de vergoeding, tenzij anders bepaald, als volgt uitgekeerd:
  • aan uw echtgenoot (niet uit de echt gescheiden, noch gescheiden van tafel en bed);
  • is die er niet, dan aan uw kinderen en andere nakomelingen die hen vertegenwoordigen;
  • zijn die er niet, dan aan uw voorouders;
  • en in het andere geval aan uw rechthebbenden.

  Wenst u deze volgorde te wijzigen of één of meerdere andere begunstigden aanduiden? Dat kan. U kunt de begunstigde(n) op elk moment wijzigen in uw Belfius-kantoor.

Uitsluitingen en beperkingen


 • Ongevallen veroorzaakt door:
  • (burger)oorlog of gelijkaardige feiten
  • oproer of collectieve gewelddaden
  • (poging tot) zelfmoord
  • een wijziging in de atoomkernstructuur
  • gelijk welke bron van ioniserende straling
 • Ongevallen waarbij de verzekerde:
  • zich vrijwillig blootstelt aan een uitzonderlijk gevaar
  • zich misdadig gedraagt
  • zich in een staat van geestesstoornis, dronkenschap of alcoholintoxicatie bevindt, of in een gelijkaardige staat door het gebruik van andere producten dan alcoholhoudende dranken (bv; verdovende middelen)
  • een privévliegtuig bestuurt
  • een luchtsport beoefent
  • als bestuurder, piloot of passagier deelneemt aan snelheidswedstrijden met landvoertuigen of (lucht)vaartuigen

Ook ongevallen veroorzaakt door terrorisme zijn gedekt, zoals bepaald in de wet van 1 april 2007 over de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme.

We raden u aan om onze algemene voorwaarden door te nemen en de uitsluitingen en beperkingen grondig te lezen.

Documenten en nuttige informatie


Belfius Deposit Cover is een verzekering overlijden bij ongeval, gekoppeld aan een spaarrekening. De verzekering wordt afgesloten voor de periode van één jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens voor één jaar stilzwijgend verlengd. De waarborg wordt van kracht de dag na de ondertekening van het toetredingsformulier, maar ten vroegste vanaf de betaling van de eerste premie of vanaf de bevestiging van de onderschrijving van de verzekering op de rekeninguittreksels.

Voor u een contract ondertekent, wordt u verzocht om kennis te nemen van deze documenten:

U kan de algemene en bijzondere voorwaarden van uw contract ook altijd bekijken in uw Belfius Direct Net of uw Belfius-app (‘Mijn documenten’).

De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op commerciële brochures en op belfius.be.

Belfius-Cover is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11, te B-1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Hebt u een klacht? Dan helpen uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van Verzekeringen u graag verder. Hoe dient u een klacht in?