1. Home
  2. Producten
  3. Sparen en beleggen
  4. Liquiditeiten op korte termijn
  5. Belfius Business deposit account

Niet-gereglementeerde spaarrekening voor vennootschappen

Belfius Business Deposit Account

Contacteer uw Business Banking-specialist

Voor wie? 

Voor vennootschappen, vzw's en feitelijke verenigingen. 

Let op: dit soort rekening is niet toegankelijk voor notarissen, advocaten en deurwaarders

5 voordelen

Beheer

Voor het kortetermijnbeheer van uw overtollige liquiditeiten.

Beschikbaar

Uw spaargeld is op ieder moment beschikbaar.

Rendement

Een rendement gebaseerd op een basisrente die gekoppeld is aan de Euribor 3 maanden. De basisrente varieert per schijf, afhankelijk van het gedeponeerde bedrag op de rekening (creditsaldo).

Gratis

Gratis rekening!

Veiligheid

In alle veiligheid: geen kapitaalrisico.

Rentevoeten en coëfficiënten

Schijf Rente en Euriborcoëfficiënt
< 50.000 euro 0,10% op jaarbasis
van 50.000 euro tot 500.000 euro 75% * rente Euribor 3 maanden op jaarbasis
van 500.000 euro tot 5.000.000 euro 85% * rente Euribor 3 maanden op jaarbasis
< 5.000.000 euro
/

 


Er is geen bonus, noch een getrouwheidspremie.

Beperkingen

Vergoeding beperkt tot een maximaal uitstaand bedrag van 5.000.000 euro, daarboven ontvangt u geen interest.

Valutadata voor de berekening van de interest en de bonus

  • Valutadatum van een storting: kalenderdag van de storting + 1 kalenderdag.
  • Valutadatum van een opname: kalenderdag van de opname.

Kosten

Nihil

Fiscaliteit

Deze professionele spaarrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening. Ze biedt geen vrijstelling van roerende voorheffing (25% op de ontvangen interest).

Fiscale overwegingen voor vennootschappen

Onderworpen aan de vennootschapsbelasting? Impact op de notionele interestaftrek? Impact op het verlaagd opklimmend tarief vennootschapsbelasting?
Impact
Ja
De ontvangen interest

Nee

 

Nee

 

 

Fixed
Hebt u een vraag? Wij helpen u graag verder