Realiseer uw plannen vandaag met het Belfius Business Credit!

Uw investeringskrediet tot 75 000 euro

Hoe uw krediet kiezen ? Contacteer uw Business Banking-specialist

De 3 voordelen van het investeringskrediet van Belfius!

Eenvoudige kredietformule met een snelle beslissing voor kleine bedragen.

Mogelijk om voertuigen te financieren tegen 110 % van de aankoopprijs.

Starter? Geen dossier- of beheerskosten tijdens de eerste 3 jaren van uw activiteit.

Financiering

 • Voertuigen
 • Rollend materieel
 • Onroerende goederen (aankoop, bouw, verbouwing, renovatie)
 • Professionele uitrusting (informatica, meubelen, machines, niet-rollend materieel)
 • Overname van een zaak
 • Overname van kredieten
 • Voorraden
 • Vakantiegeld en 13e maand

Bedragen

 • Min.: 2 500 euro
 • Max.: 75 000 euro

Vakantiegeld en 13e maand:

 • Min.: 2 500 euro
 • Max.: 22 500 000 euro

Tax Shelter:

 • Min.: 2 500 euro
 • Max.: 241 935 euro

Looptijd

Ligt van bij het begin vast, afhankelijk van de economische levensduur van het goed.

Interest

 • Berekend tegen de contractuele interestvoet.
 • Formules met vaste of variabele interestvoet.

Reserveringscommissie

0,8 %/jaar berekend op het niet-opgenomen kapitaal.

Kosten

 • Dossierkosten: inlichtingen in de kantoren van Belfius Bank
 • Beheerskosten: 0 euro

Opname van het kapitaal

In één keer of over een periode (maximaal 2 jaar) die is vastgelegd volgens de gefinancierde investering.

Terugbetaling

 • Constant of degressief
 • Terugbetalingsperiodiciteit: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks.
 • Vrijstelling voor kapitaal mogelijk voor bepaalde investeringen, gedurende 1 tot 12 maanden.

Vervroegde terugbetaling

Een vervroegde terugbetaling is alleen toegelaten als de kredietnemer voldoet aan de definitie van onderneming uit de Wet Financiering Kmo’s (1) . In dat geval is een verbrekingsvergoeding van maximaal 6 maanden interest verschuldigd, die berekend wordt op het vervroegd terugbetaalde bedrag.

Fiscaliteit

De interest en de kosten zijn in principe aftrekbaar als beroepskosten.

Waarborg

COSME is het EU-programma voor de concurrentiekracht van ondernemingen en KMO’s. Het biedt onder bepaalde voorwaarden een gratis waarborg voor investeringskredieten aan startende ondernemingen.

Meer info

Meer informatie over de regeringsmaatregelen voor kmo’s vindt u op www.financieringvanondernemingen.be

Bevoegde instantie aangewezen in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsfin, Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel – www.ombudsfin.be.

 1. Artikel 2, 4° Wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (BS 31 december 2013), zoals gewijzigd door de Wet van 21 december 2017 (BS 29 december 2017).