Realiseer uw plannen vandaag met Belfius Business Credit!

Uw investeringskrediet tot en met 75.000 euro

Hoe uw krediet kiezen? Contacteer uw Business Banking-specialist

De 3 voordelen van Belfius Business Credit!

Eenvoudige kredietformule met een snelle beslissing voor kleine bedragen.

Mogelijk om voertuigen te financieren tegen 110% van de aankoopprijs.

Starter? Geen dossierkosten tijdens de eerste 3 jaren van uw activiteit.

Financiering

 • rollend materieel (wagen, bedrijfsvoertuig)
 • professionele uitrusting (informatica, meubelen, machines, niet-rollend materieel)
 • onroerend goed (aankoop, bouw, verbouwing, renovatie)
 • overname van een zaak (goodwill)
 • vakantiegeld
 • 13e maand
 • bedrijfskapitaal Covid-19 (1.0 & 2.0)

Bedragen

 • minimum €2.500
 • maximum €75.000, behalve
  • vakantiegeld, 13e maand en bedrijfskapitaal Covid-19 (1.0 & 2.0)

Looptijd

Vastgelegd bij het begin, afhankelijk van de bestemming, de economische levensduur van het goed en ons kredietbeleid.

Interest

 • keuze tussen een vaste en een herzienbare rente na 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar of 10 jaar
 • het kredietcontract maakt melding van de nominale interestvoet en de herzieningsfrequentie

Reserveringscommissie

 • maandelijks op het niet opgenomen kapitaal
 • 0,8%/jaar

Kosten

 • dossierkosten bij de ondertekening van het kredietcontract, afhankelijk van de complexiteit van het dossier
 • geen dossierkosten voor vakantiegeld en 13e maand. Maximum 250 euro dossierkosten voor bedrijfskapitaal Covid-19 1.0; max 600 euro dossierkosten voor bedrijfskapitaal Covid-19 2.0.

Opname van het kapitaal

In één keer of over een periode (maximaal 2 jaar) die is vastgelegd volgens de gefinancierde investering.

Terugbetaling

 • constant of degressief
 • maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks
 • extra optie voor bedrijfskapitaal Covid-19 1.0: bullet-terugbetaling

Vervroegde terugbetaling

Een vervroegde terugbetaling is alleen toegelaten als de kredietnemer voldoet aan de definitie van onderneming uit de Wet Financiering KMO’s (1) . In dat geval is een verbrekingsvergoeding van 6 maanden interest verschuldigd, die berekend wordt op het vervroegd terugbetaalde bedrag.

Fiscaliteit

De interest en de kosten zijn in principe aftrekbaar als beroepskosten.

Meer informatie over de regeringsmaatregelen voor kmo’s vindt u op www.financieringvanondernemingen.be

Bevoegde instantie aangewezen in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsfin, Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel – www.ombudsfin.be.

 1. Artikel 2, 4° Wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (BS 31 december 2013), zoals gewijzigd door de Wet van 21 december 2017 (BS 29 december 2017).