1. Home
 2. Thema's
 3. B2G
 4. Regelgeving overheidsopdrachten
 5. Faq

Wat is een groepering van opdrachten?

Met het oog op leveringen en diensten tegen de beste voorwaarden mag de aanbestedende overheid zich met één of meer kopers organiseren om haar bestelling te doen. Deze groepering van opdrachten valt onder de klassieke gunningsprocedures.

Dit type organisatie kan volgende vormen aannemen:

 • de samengevoegde opdracht: indien verschillende aanbestedende overheden of privaatrechterlijke personen samen een overheidsopdracht wensen te organiseren (artikel 38 van de wet van 15 juni 2006);
 • de aankoop- of opdrachtencentrale: indien de aanbestedende overheid van een collectieve aankoopprocedure wil gebruikmaken door een beroep te doen op de diensten van een andere persoon die zich ermee belast om voor hem te kopen of de bestelling in zijn naam uit te voeren (artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006).

Samengevoegde opdracht

 • Een samengevoegde opdracht bestaat uit één of meer opdrachten die geplaatst worden voor rekening van verschillende aanbestedende overheden en, in voorkomend geval, van privaatrechtelijke personen. Vanuit een gemeenschappelijk belang hebben ze hun respectievelijke opdrachten gebundeld in:
  • één bestek;
  • een bevoegd orgaan dat de opdracht gunt en uitvoert in naam van de overige aanbestedende overheden.
 • De toepassingsgebieden zijn legio: informatica (toegang tot het internet, informaticamaterieel…), telefonie, energie, benodigdheden, onderhoudscontracten, software voor loonbeheer, sociaal secretariaat, medisch toezicht, warme maaltijden, schoolmaaltijden, leningen, verzekeringscontracten, maaltijdcheques …
 • De voorwaarden van de opdracht kunnen, voor elk van de aanbestedende overheden, een afzonderlijke factuur en betaling inhouden (artikel 38 van de wet van 15 juni 2006).

Voordelen

 • administratieve vereenvoudiging;
 • doeltreffendheid;
 • schaalvoordelen;
 • beheer van een specifiek domein door een andere aanbestedende overheid die over de ter zake doende kennis of mogelijkheden beschikt;
 • tijdwinst door het opstellen van één enkel bestek.

Aankoop- of opdrachtencentrale

Een aankoop- of opdrachtencentrale is geen bijzondere manier om opdrachten te plaatsen. Het gaat veeleer om een aanbestedende overheid die bestellingen of opdrachten in de markt zet voor anderen.

 • Aankoopcentrale: de aanbestedende overheid koopt goederen of diensten aan die voor andere aanbestedende overheden, voor overheidsbedrijven of voor aanbestedende entiteiten bestemd zijn.
 • Opdrachtencentrale: de aanbestedende overheid plaatst overheidsopdrachten of sluit raamovereenkomsten voor werken, leveringen of diensten die voor aanbestedende overheden,overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten bestemd zijn.

De toepassingsgebieden zijn legio: kantoorbenodigdheden, papierhandel, kantoormeubilair, kantoormachines, werkkledij en uniformen, auto’s, specifiek materieel (grote nutsvoertuigen, maaimachines, verhakselaars, graaflaadmachines, schokdempers, borden met variabele boodschappen, wegmarkeermachines).

Een gemeente of een intercommunale kan optreden als aankoop- of opdrachtencentrale ten gunste van gemeenten, OCMW’s, politiezones, kerkfabrieken …

Voordelen

 • Administratieve vereenvoudiging: in plaats van meerdere opdrachten wordt één enkele opdracht geplaatst. De aanbestedende overheden die op een aankoop- of opdrachtencentrale een beroep doen, moeten de plaatsingsprocedures niet ontwerpen en lanceren.
 • Doeltreffendheid: de aanbestedende overheden moeten nadenken om de beste oplossing te vinden die aan hun behoeften beantwoordt.
 • Tijdwinst want er moet slechts één bestek worden opgesteld.
 • Schaalvoordelen: hoe groter de bestelling, hoe lager de prijs.