1. Home
  2. Thema's
  3. B2G
  4. Regelgeving overheidsopdrachten
  5. Categorieën opdrachten

Categorieën opdrachten

De aanbestedende overheden verbruiken alle types goederen en diensten. Dat vertegenwoordigt in België een totaal uitgavenbedrag van 50 miljard euro op jaarbasis. Om de gunningsprocedures en de uitvoeringsregels goed te begrijpen is het belangrijk de soorten van opdrachten te kennen.

De wet van 15 juni 2006 onderscheidt drie categorieën opdrachten: werken, diensten en levering van goederen.

Werken

De overheidsopdrachten van werken hebben tot doel hetzij het uitvoeren, hetzij zowel het ontwerpen als het uitvoeren van alle bouwkundige en civieltechnische bouwwerken op verzoek van een openbare opdrachtgever.

Er bestaat ook de promotieopdracht van werken, die zowel betrekking heeft op het financieren en uitvoeren van werken als, in voorkomend geval, op elke dienstverlening in dat verband.

In de praktijk gaat het om bouwwerkzaamheden, het bouwrijp maken van terrein, slopen, proefboren en boren, dakwerkzaamheden, aanleg van wegen, zee- en rivierwerken, elektrische installaties, isolatiewerkzaamheden, loodgieterswerk, stukadoorswerk, schrijnwerk …

Let op! ! Overheidsopdrachten van werken kunnen enkel worden gegund aan erkende aannemers, die zijn ingedeeld in categorieën en subcategorieën afhankelijk van de aard van de uit te voeren werken, en in klassen, naargelang het bedrag van de inschrijving waar ze toegang toe kunnen hebben.

Bent u aannemer en nog niet erkend? Dien een dossier in bij de FOD Economie en volg daarna de geldende procedure.

Diensten

De overheidsopdrachten van diensten hebben betrekking op ofwel diensten alleen, ofwel het verlenen van diensten samen met de leveringen, indien de waarde van de desbetreffende diensten hoger ligt dan die van de in de opdracht opgenomen leveringen.

In de praktijk onderscheidt men "materiële" diensten (alarmbeveiliging, vervoer, briefwisseling, onderhoud kantoren, onderhoud tuinen…) en "immateriële" diensten (projectbeheer, boekhoudexpertise, informatica- of juridische diensten …).

Levering van goederen

De overheidsopdrachten van leveringen zijn alle overheidsopdrachten die niet tot de eerste twee categorieën behoren. Een levering heeft tot voorwerp het leasen, de huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van roerende goederen (meubilair, materieel, benodigdheden).

Een overheidsopdracht die de levering van producten en, bijkomend, de plaatsings- en installatiewerken tot voorwerp heeft, wordt beschouwd als overheidsopdracht van leveringen.

In de praktijk gaat het om de beschikbaarstelling van roerende goederen in de vorm van aankoop, huur, huurkoop of leasing: kantoorbenodigdheden, levensmiddelen, nutsvoertuigen …

Belfius Accelerator

Wenst u deel te nemen aan ons programma "Belfius Accelerator" ?

Registreer u en we contacteren u !

Wist u dat?

Een overheidsopdracht die zowel de levering van goederen als de levering van diensten tot voorwerp heeft, wordt als een overheidsopdracht van diensten beschouwd indien de waarde van de diensten hoger ligt dan die van de waarde van de leveringen.