1. Home
 2. Thema's
 3. B2G
 4. Meedoen aan overheidsopdrachten
 5. FAQ

Mag de aanbestedende overheid afzien van de plaatsing van een opdracht?

Ja! Na een procedure te hebben gelanceerd, kan de aanbestedende overheid:

 • ervan afzien om de opdracht te plaatsen;
 • de procedure overdoen, zo nodig op een andere manier.

Hoe dan ook, om af te zien van een ingezette procedure moet de aanbestedende overheid:

 • haar beslissing motiveren;
 • over reĆ«le, geoorloofde en relevante motieven beschikken.

De redenen om van een procedure af te zien, zijn bijvoorbeeld:

 • de laagste of interessantste offerte is te duur;
 • de budgettaire middelen zijn ontoereikend;
 • de evolutie van de behoeften vereist dat de inhoud van het bijzonder bestek wordt aangepast;
 • de procedure is onregelmatig verlopen;
 • de documenten van de opdracht vertonen lacunes;
 • enz.

Let op! Indien de opdracht in percelen is verdeeld en de aanbestedende overheid zich dit recht in het bijzonder bestek heeft voorbehouden, kan ze beslissen om slechts bepaalde percelen te gunnen. De overige percelen kunnen het voorwerp van nieuwe gunningsprocedures worden.

Bron: www.marchespublics.cfwb.be

Ontdek het antwoord op andere vragen