1. Home
  2. Thema's
  3. B2G
  4. Meedoen aan overheidsopdrachten
  5. FAQ

Hoeveel bedraagt de rente wegens late betaling?

In geval van overschrijding van de betalingstermijn voorziet het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 (koninklijk uitvoeringsbesluit) in een systeem van intrest wegens late betaling die ‘van rechtswege en zonder ingebrekestelling’ door de aanbestedende overheid moet worden betaald.

De rente wordt conform artikel 69 van het koninklijk uitvoeringsbesluit berekend in verhouding tot het aantal dagen vertraging. De referentierente is de rentevoet die door de Europese Centrale Bank op haar belangrijkste herfinancieringsverrichtingen wordt toegepast.

Voor de opdrachten die vanaf 16 maart 2013 werden gesloten, heeft de opdrachtnemer in geval van late betaling behalve de voorgeschreven rente ( de basisrente vermeerderd met 8 %), van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding van 40 euro voor de invorderingskosten.

Bronnen: www.belgium.be

Ontdek het antwoord op andere vragen