Het gecodeerd dagafschrift in detail

Coda Content

Een gecodeerd dagafschrift is de gecodeerde weergave van alle bewegingen van uw rekening. Bij Belfius Bank beschikt u over 3 rapporteringsvormen: CODA, XML en SWIFT. Ze volgen elk een eigen interbancaire standaard.

CODA

U kunt CODA-berichten per rekening ontvangen voor uw Belfius-rekeningen, maar eveneens voor rekeningen die u aanhoudt bij andere (buitenlandse) banken. In het laatste geval vertaalt Belfius voor u de SWIFT-berichten die het ontvangt van de andere bank naar een CODA-bestand.

Febelfin-standaard voor CODA

De CODA-rapportering volgt de Belgische interbancaire standaard opgesteld door Febelfin (Belgische federatie van de financiële sector).

U kunt het volledige protocol downloaden op de site van Febelfin. (also in English)

Belfius Bank beschikt over specifieke CODA-rapporteringen voor zijn klanten. Vraag uw relatiebeheerder naar meer informatie.

CODA-rapportering aangepast aan behoeften van uw organisatie

U kunt bepaalde soorten verrichtingen op uw rekening laten globaliseren per valutadatum, bijvoorbeeld ontvangsten met gestructureerde mededeling of onbetaalde domiciliëringen. Op het papieren of pdf-rekeningafschrift staan dan voor deze bewegingen enkel de totalen per valutadatum vermeld. In het CODA-bestand kunnen deze bewegingen op verschillende manieren gerapporteerd worden. U kiest wat het beste aansluit bij de werking van uw financiële software:

 • enkel een globaal bedrag, zoals op het papieren of pdf-afschrift;
 • de globale bedragen plus de onderliggende individuele bewegingen;
 • geen globaal bedrag maar direct individuele bedragen;
 • een globaal bedrag, met de individuele bewegingen van dit globaal bedrag in een apart CODA-bestand.

CODA-rapportering kan op maat van uw financiële software aangeleverd worden. Onze CODA-specialisten bekijken graag met u de opties zodat u uw boekhoudkundige verwerking op de meest efficiënte manier kunt laten verlopen.

XML

Elektronische rapportering in XML-formaat is vergelijkbaar met CODA maar volgt de nieuwe interbancaire XML-standaarden ISO20022.

Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, heeft een XML-rapportering uitgewerkt die rekening houdt met de specifieke kenmerken van de Belgische financiële markt.

U kunt een volledig beschrijving van het XML-bericht downloaden op de site van Febelfin. (enkel beschikbaar in Engels)

Het gecodeerde dagafschrift van de toekomst

Het gecodeerde dagafschrift in XML-formaat is het meest aangewezen om SEPA-transacties te rapporteren omdat zijn structuur volledig is afgestemd op de specifieke kenmerken ervan. U gebruikt voor uw betalingen, domiciliëringen en hun bijhorende elektronische rapportering het universeel formaat XML. De standaarden zijn eenvoudig interpreteerbaar door het gebruik van XML-tags. Een tag is een korte beschrijving die aangeeft welke informatie in een specifiek veld wordt meegegeven.

U kunt twee soorten berichten ontvangen die gebaseerd zijn op ISO20022-normen voor Bank-to-Customer Cash Management (zogenaamde CAMT-berichten):

 • end-of-day rapportering (CAMT.053-berichten)
 • intra-day rapportering (CAMT.052-berichten)

Het XML-bericht om het detail van een globaal debet of credit in een apart bestand te rapporteren is het CAMT.054-bericht. Febelfin werkt momenteel de Belgische versie van dit bericht uit en zal binnenkort operationeel worden.

SWIFT

Een MT940 Customer Statement Message is een standaard bericht voor een elektronisch rekeningafschrift van SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). SWIFT is pionier in de standaardisatie van internationaal financieel berichtenverkeer. Belfius Bank is rechtstreeks aangesloten op het SWIFT-netwerk en heeft een volledig SWIFT-aanbod.

Verschillende soorten MT-berichten

U kunt voor al uw Belfius-rekeningen (in euro en vreemde deviezen) gecodeerde dagafschriften in MT-berichten ontvangen. Er zijn verschillende types MT-berichten:

 • end-of-day rapportering (MT940-berichten)
 • intra-day rapportering (MT942-berichten)
 • saldo rapportering (MT941-berichten)
 • aankondiging van een debet op uw rekening (MT900-berichten)
 • aankondiging van een credit op uw rekening (MT910-berichten)

Een bestand bevat altijd één type MT-bericht. In een MT-bericht wordt de informatie van één rekening gerapporteerd.

Intra-day rapportering kunt u automatisch ontvangen op bepaalde tijdstippen of aanvragen via een MT920-bericht op het moment dat u graag een laatste stand van zaken ontvangt.

Rekeninginformatie van uw andere banken centraliseren via Belfius Bank

Als u dit wil, kunt u de elektronische rapportering van uw rekeningen bij andere (buitenlandse) banken laten centraliseren via Belfius Bank. U kunt de MT-berichten zowel rechtstreeks via het SWIFT-netwerk ontvangen (FIN, FileAct) of via de verschillende elektronische kanalen van Belfius Bank. Ook vertaling van MT-berichten naar CODA- of XML-berichten behoort tot de mogelijkheden.

Raadpleeg voor meer informatie uw relatiebeheerder. Hij of zij kan in overleg met de specialisten cash management oplossingen voorstellen op maat van uw bedrijf.

Meer informatie

Contacteer uw corporate banker bij Belfius Bank voor meer informatie over de verschillende vormen van gecodeerde dagafschriften en hun mogelijkheden.

Of stuur een e-mail met uw vraag naar onze specialisten: coda@belfius.be

Neem contact met ons op