Verzekeren

black man working in garden home

Als eigenaar dekt u zich best in tegen allerhande risico's, ook als die geen verband houden met uw woonst. Een eigen woning brengt immers al heel wat onderhouds- en andere kosten met zich mee. Als u daarbovenop nog volledig zelf grote onverwachte kosten moet dragen, dreigt het er benard te gaan uitzien.

Hou regelmatig uw bestaande verzekeringen tegen het licht. En sluit er indien nodig nieuwe af. Zo beperkt u het financiële risico.

Verzekeringen herbekijken

Brandverzekering

Toen u een brandverzekering afsloot, was die gebaseerd op uw woning toen. Uw woning kan ondertussen veranderingen ondergaan hebben, zoals verbouwingen of uitbreidingen, die de waarde ervan doen stijgen.

Gevolg? Als u uw brandverzekering niet in die zin aanpast, dan bent u in feite onderverzekerd. Anders gezegd: stel dat uw woning afbrandt, dan betaalt de verzekering u een vergoeding in functie van uw oorspronkelijke eigendom en niet in functie van de verbouwingen of uitbreidingen die u deed.

Verzekering diefstal en vandalisme

Bovenop de brandverzekering van de app-normale woonverzekering kunt u een aanvullende verzekering tegen diefstal en vandalisme nemen. Zo beschermt u uw inboedel. In de loop der jaren neemt uw inboedel echter in omvang en waarde toe.

Gevolg? Als u uw verzekering tegen diefstal en vandalisme niet in die zin aanpast, dan bent u in feite onderverzekerd. Anders gezegd: stel dat bij een inbraak voor een aanzienlijk bedrag aan waardevolle voorwerpen gestolen of vernield wordt, dan moet uw verzekerd bedrag minstens zo groot zijn. Anders zal de verzekering u niet vergoeden.

Familiale verzekering

De familiale verzekering dekt de materiële of lichamelijke schade die u of iemand van uw gezin veroorzaakt. Verandert uw familiale situatie door een geboorte, door een zoon of dochter die het huis verlaat ..., dan dient u uw familiale verzekering in die zin aan te passen.

Noot: ook wanneer u huispersoneel in dienst neemt of een huisdier aanschaft, heeft dit een invloed op de familiale verzekering.

Schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering garandeert de afbetaling van uw woonkrediet bij overlijden en - indien u daarvoor kiest - invaliditeit en ontslag. Indien u uw woonkrediet om één of andere reden aanpast, laat dan ook uw schuldsaldoverzekering in die zin wijzigen.

Nieuwe verzekeringen afsluiten

Voor voertuig

Een ongeval is zo gebeurd. De schade aan u, uw voertuig en anderen kan daarbij hoog oplopen. Bescherm u daarom via een gepaste verzekering, ook als het gaat om een tweede wagen, een moto, een mobilhome ...

Voor bijstand

Hebt u nog geen verzekering pechverhelping en hulp aan personen. Maak daar dan dringend werk van. Het bespaart u een hoop ongemak ... en heel wat onnodige kosten.

Voor overlijden

Zorg dat u zich geen zorgen hoeft te maken over hoe uw nabestaanden moeten rondkomen, mocht u overlijden. Laat hen een mooi kapitaal na.

Meer weten?

Maak een afspraak met de specialist in uw Belfius-kantoor

Hij helpt u graag met advies op maat