Lenen

2 people watching house plan home

Hebt u een woonlening (*) of woonkrediet (**)  lopen? Dan is het aan te raden om die eens tegen het licht te houden en na te gaan of u die kan herbekijken.

Het is ook mogelijk dat u nieuwe plannen of uitdagingen hebt die u geheel of gedeeltelijk via een krediet wenst te financieren. In dat geval biedt een krediet op maat of een wederopname van uw hypothecair krediet vaak soelaas.

Woonlening of woonkrediet herbekijken

Toen u een woonlening (*) of -krediet (**) afsloot, ging u uit van een bepaald scenario. U vertrok van een toekomstbeeld met een systematische loonevolutie, niet al te veel tegenslagen, een beperkt aantal kinderen etc.

Vraag is in hoeverre uw huidige situatie nog strookt met uw toekomstbeeld van toen. Anders gezegd: in hoeverre is de aflossing van uw woonlening (*) of -krediet (**) nog gebaseerd op een realistisch scenario? Misschien is uw inkomen nu veel groter dan aanvankelijk gedacht. Of, wie weet, is uw vermogen door allerhande tegenslagen veel kleiner dan voorzien.

Strookt uw huidige situatie niet langer met die die u destijds voor ogen had? Dan doet u er goed aan te overwegen om uw lopende woonkrediet (**) aan te passen (***) :

  • U kunt, mits betaling van een wederbeleggingsvergoeding, vervroegd terugbetalen (als u over voldoende middelen beschikt)
  • U kunt de looptijd verlengen (als u bij gebrek aan geld minder kunt aflossen)
  • U kunt bij een tegenslag de aflossing van uw woonkrediet drie maanden uitstellen
  • Enz.

Sloot u destijds een woonlening (*) af en u beschikt nu over voldoende middelen? Dan kunt u overwegen om die vervroegd terug te betalen, mits betaling van een wederbeleggingsvergoeding.

Woonkrediet wederopnemen

Hebt u al een deel van uw woonkrediet (**) afbetaald? En overweegt u om een deel van uw woonst te verbouwen of een uitbreiding te doen? Dan hoeft u niet noodzakelijk een volledig nieuw hypothecair krediet af te sluiten.

Het deel van uw woonkrediet dat u al terugbetaalde, kunt u onder bepaalde voorwaarden immers terug opnemen (***) . Dat is een voordelige oplossing aangezien u niet opnieuw naar de notaris moet.

Nieuw consumentenkrediet aangaan

Plant u een uitgave? Of wordt u geconfronteerd met onverwachte kosten, zoals de vervanging van uw defecte wasmachine of laptop? Dan kan een consumentenkrediet nuttig zijn. Belfius biedt u de keuze uit een ruime waaier aan formules. U vindt gegarandeerd een oplossing op uw maat. Opgelet: lenen kost ook geld.

Wat is financieel haalbaar?

Kies de lening die bij u past
(*)

Lening op afbetaling, onderworpen aan de Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet


(**)

Hypothecair krediet, onderworpen aan de Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet


(***)

Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier


Meer weten?

Maak een afspraak met de specialist in uw Belfius-kantoor

Hij helpt u graag met advies op maat

Fiscaliteit: goed om weten

Sluit of sloot u een hypothecair krediet af?

Dan kunt u fiscale attesten krijgen.