Kosten en tegemoetkomingen

Couple reading map

(Ver)huren heeft pro's en contra's, ook op financieel vlak. Weeg die zorgvuldig tegen elkaar af. Zo krijgt u achteraf de rekening niet gepresenteerd.

Als huurder

Kosten

 • Plaatsbeschrijving: bij de aanvang en bij de beëindiging van uw huurcontract is er normaal gezien een plaatsbeschrijving. Doorgaans moet u contractueel gezien de kosten hiervoor betalen.

 • Huurwaarborg: een huurwaarborg is wettelijk gezien niet verplicht, maar wel courant. Hou er rekening mee dat het mogelijk is dat u die waarborg of een deel ervan niet terugkrijgt. Schade of dergelijke is immers steeds mogelijk.

 • Huurprijs: huurprijzen zijn niet gereglementeerd en mogen dus vrij bepaald worden. De huurprijs verandert in principe niet tijdens de duur van het huurcontract. Een herziening is alleen mogelijk wanneer de huurwaarde stijgt door veranderde omstandigheden of uitgevoerde werken. U moet dan samen met de verhuurder een nieuwe huurprijs overeenkomen. Ook een evolutie van de levensduurte kan aanleiding geven tot een verhoging van de huurprijs. De verhuurder kan de toepassing van de indexering vragen indien niet in het huurcontract is opgenomen dat indexering uitgesloten is.

 • Gas, water en elektriciteit: zijn te betalen door de huurder.

 • Verzekeringen: een brandverzekering is, omwille van de huurdersaansprakelijkheid, aangewezen. Deze verzekering is niet wettelijk verplicht, maar meestal wel een voorwaarde om een huurcontract te kunnen afsluiten. Daarnaast doet u er goed aan om zich in te dekken tegen diefstal en vandalisme.

  Meer info

Tegemoetkomingen

 • Premie: als u met een klein inkomen moet rondkomen, komt de overheid in bepaalde gevallen tegemoet in de huurprijs.

  Meer info

 • Belastingvermindering: is uw domicilieadres niet datgene van het pand dat u huurt, dan kunt u uw huur in sommige gevallen inbrengen in uw personenbelasting. Informeer bij uw belastingadministratie.

 • Lagere huur door vermindering onroerende voorheffing: de eigenaar van het goed dat u huurt, moet onroerende voorheffing betalen. Bent u als huurder oorlogsinvalide, hebt u een handicap of personen ten laste, dan moet de verhuurder-eigenaar minder onroerende voorheffing betalen. Als huurder mag u het bedrag van de vermindering aftrekken van de huurprijs.

  Meer info

Als verhuurder

Kosten

 • Onroerende voorheffing: een onroerend goed, dus ook een huurwoonst, is onderworpen aan onroerende voorheffing. De onroerende voorheffing hangt af van het kadastraal inkomen. De eigenaar van het onroerend goed moet deze belasting betalen. Een contractuele clausule waarin u de huurder verplicht om de onroerende voorheffing te betalen is dus ongeldig.

 • Onderhoud: als verhuurder moet u ervoor zorgen dat de woonst in goed onderhouden staat is wanneer de huurder er zijn intrek in neemt. Gedurende de volledige duur van de overeenkomst moet u ook alle nodige herstellingen uitvoeren om deze goede staat te behouden: grote herstellingen, grote onderhoudswerken en herstellingen die nodig zijn door overmacht, ouderdom en normale slijtage.

 • Verzekeringen: een brandverzekering is niet wettelijk verplicht, maar wel aangewezen. Daarnaast doet u er goed aan om zich in te dekken tegen diefstal en vandalisme.

  Meer info

 • Kosten voor de syndicus (indien van toepassing): bent u samen met anderen mede-eigenaar van een onroerend goed, bijvoorbeeld een appartement, dan moet u een bijdrage betalen voor de syndicus die de gemeenschappelijke delen van het gebouw beheert. Die bijdrage dient om het beheer van het gebouw in goede banen te leiden en de coördinatie van het onderhoud, de reparatie en de vervanging van gemeenschappelijke delen (lift, dak ...) op zich te nemen.

Opbrengsten

 • Huurprijs: die spreekt u af met de huurder. De huurprijs is in principe vast. Een herziening is alleen mogelijk wanneer de huurwaarde stijgt door veranderde omstandigheden of uitgevoerde werken. U moet dan samen met de huurder een nieuwe huurprijs overeenkomen. Ook een evolutie van de levensduurte kan aanleiding geven tot een verhoging van de huurprijs. De verhuurder kan de toepassing van de indexering vragen indien niet in het huurcontract is opgenomen dat indexering is uitgesloten.

Tegemoetkomingen

 • Vermindering onroerende voorheffing: onder bepaalde voorwaarden kunt u een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen. Beslissend voor een eventuele vermindering is de gezinstoestand van de huurder. Een vermindering is mogelijk wegens een grootoorlogsinvalide of een persoon met een handicap, of wegens personen ten laste.

  Meer info

Meer weten?

Maak een afspraak met de specialist in uw Belfius-kantoor

Hij helpt u graag met advies op maat