Verzekeringen

Als verhuurder wilt u het maximum uit uw pand halen. Toch dient u ook te 'investeren' in de nodige verzekeringen. Zoniet dreigen uw huurinkomsten bij schade of een ongeval te smelten als sneeuw voor de zon.

Als huurder wilt u vooral niet te veel uitgeven aan huur, laat staan aan bijkomende kosten. Toch zijn bepaalde verzekeringen aangewezen, ja zelfs soms verplicht. Anders dreigt het kostenplaatje in bepaalde gevallen wel hoog op te lopen.

Bescherming bij brand, waterschade ...

Wie moet zich verzekeren, de verhuurder of de huurder? Het antwoord luidt: beiden.

  • Als verhuurder moet u zich indekken tegen brand, waterschade ... die door uw schuld kan ontstaan.

  • En als huurder bent u aansprakelijk, tenzij u bewijst dat de schade buiten uw schuld is ontstaan.

Het feit dat de verhuurder al een brandverzekering heeft, volstaat dus niet voor u als huurder om er zelf geen te moeten afsluiten. U dekt zich dan ook best in voor huuraansprakelijkheid.

Ontdek de app-normale woonverzekering

Waarborg tegen diefstal en vandalisme

Voor dieven of vandalen maakt het niet uit of u een woonst (ver)huurt of bezit. Anders gezegd: ook als (ver)huurder beschermt u zich best tegen diefstal van uw inboedel, inbraak en andere vernielingen.

Belfius biedt u daartoe - bovenop de uitgebreide basisdekking van de brandverzekering - een optionele verzekering 'Diefstal en vandalisme'.

Ontdek de waarborg 'Diefstal en vandalisme' bij Belfius Home & Family

Meer weten?

Maak een afspraak met de specialist in uw Belfius-kantoor

Hij helpt u graag met advies op maat