Hoe de blote eigendom of het vruchtgebruik deblokkeren?

In de praktijk kan de opsplitsing in blote eigendom en vruchtgebruik van een erfenis tal van problemen doen ontstaan. Zo kunt u de blote eigendom erven van een oud pand.

Maar misschien hebt u als blote eigenaar financiële problemen om grote herstellingen uit te voeren in een gebouw waarvan u de opbrengsten niet ontvangt.

Ook als u het vruchtgebruik op een onroerend goed erft, kan dit voor problemen zorgen. Het huis kan te groot of moeilijk te verhuren zijn.

Die problemen kunnen worden opgelost dankzij de techniek van de omzetting van het vruchtgebruik. Hierbij wordt het vruchtgebruik omgezet in volle eigendom van de nalatenschapsgoederen, ofwel tegen een geldsom, ofwel tegen een geïndexeerde rente. Zo kan de vruchtgebruiker of blote eigenaar de volle eigendom van bepaalde goederen verkrijgen.

De echtgenoot of wettelijk samenwonende partner geniet wel een bijzondere bescherming: het vruchtgebruik op de gezinswoning en het huisraad mag in geen geval worden omgezet zonder zijn toestemming.