Een erfenis ontvangen

Na het overlijden van een naaste moet u misschien zijn nalatenschap beheren en de kosten ervoor betalen. Maak het u makkelijk! Vraag aan uw notaris om de nalatenschap te vereffenen, om de verdeling van het vermogen te beheren en om u te begeleiden bij de aangifte van de nalatenschap.

Old hand and young hand

De erfenis: stap voor stap

Heeft de overledene een testament achtergelaten? Bezittingen of schulden? Wat zijn uw rechten? Welke formaliteiten moet u vervullen? Hoe wordt de erfenis verdeeld? Wanneer krijgt u uw erfdeel? Wat kan er zich allemaal voordoen?

Beheer de erfenis stap voor stap
Hand signing document

De nalatenschapsaangifte opstellen

Aanvaardt u de erfenis, dan moet u doorgaans binnen de 4 maanden na het overlijden een nalatenschapsaangifte indienen. Dit hoeft niet als:

  • de erfenis geen onroerende goederen bevat
  • en ze onder het minimumbedrag ligt waarop geen successierechten verschuldigd zijn
Stel de aangifte van nalatenschap op