Behoren de tegoeden op een op mijn naam geopende rekening tot mijn eigen vermogen?

Indien u gehuwd bent onder het wettelijk stelsel en als u die rekening al had vóór uw huwelijk en daarna geen enkele transactie meer werd verricht via die rekening, ja: het kapitaal op die rekening behoort tot uw eigen vermogen op voorwaarde dat het nog geïndividualiseerd kan worden. 

Als u tijdens uw huwelijk echter stortingen deed op die rekening en u ze gebruikte om betalingen te doen, dan is het haast onmogelijk om te bewijzen wat aan u toebehoort en wat tot het gemeenschappelijk vermogen. In dat geval behoort al het geld op die rekening tot het gemeenschappelijke vermogen. Als uw rekening interesten opbracht en ze op diezelfde rekening werden gestort, dan behoort het geld op de rekening ook tot het gemeenschappelijke vermogen: de inkomsten zijn immers gemeenschappelijk en omdat ze gemengd zijn, wordt het moeilijk om nauwkeurig te bepalen wat aan u toebehoort en wat van de gemeenschap is.

Die vraag is ook cruciaal voor mensen die gehuwd zijn onder het stelsel van "zuivere scheiding van goederen". Dit stelsel wordt vaak aanbevolen als een van beide echtgenoten een zelfstandige activiteit uitoefent, om de gevolgen van een eventueel faillissement te beperken. Maar ook voor de goederen van die echtgenoten geldt een algemeen vermoeden van onverdeeldheid. Het feit dat een rekening geopend is op naam van een van de echtgenoten houdt niet automatisch in dat het geld dat erop staat, uitsluitend aan de echtgenoot-rekeninghouder toebehoort. De oorsprong van het geld moet duidelijk worden aangetoond... In sommige gevallen bevat het huwelijkscontract gelukkig een vermoeden van exclusieve eigendom ten gunste van de echtgenoot-rekeninghouder. Hierdoor wordt de bewijslast aanzienlijk vereenvoudigd.

Hebt u een vraag? Contacteer ons!