Wat erft een kind in het kader van een nieuw samengesteld gezin?

Alle kinderen zijn gelijk voor de wet, ook kinderen uit verschillende huwelijken. Ze worden grotendeels gelijk behandeld, net als buitenechtelijke kinderen die de erflater erkent. Kinderen uit een eerder huwelijk kunnen geen aanspraak maken op de erfenis van hun stiefvader of -moeder. Buitenechtelijke kinderen erven niet van de partner van de ouder die hen erkent, want ze zijn geen wettelijke erfgenamen en erven dus niet automatisch.

Maar stiefkinderen (kinderen van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner van de overledene of in Vlaanderen, onder bepaalde voorwaarden, kinderen van de feitelijk samenwonende partner van de overledene) kunnen onder bepaalde voorwaarden soms wel genieten van gunstige tarieven in de successierechten of erfbelasting. Als hun stiefvader of -moeder hen bij testament begunstigt, dan kunnen de tarieven voor verwanten in rechte lijn op hun erfdeel worden toegepast.

Bij adoptie maakt de wet een onderscheid tussen:

  • een vol geadopteerd kind: verliest alle banden met zijn natuurlijke familie en kan er dan ook niet van erven. In de adoptiefamilie heeft het kind dezelfde rechten als een wettig kind en kan het dus niet alleen van de adoptieouders erven, maar ook van de verwanten
  • een gewoon geadopteerd kind: verliest de banden met zijn natuurlijke familie niet en behoudt er zijn erfrechten. Daarnaast erft het kind ook van de persoon of personen die hem of haar adopteerden, maar niet van hun verwanten. Opgelet: bij een gewone adoptie is het niet altijd mogelijk om aanspraak te maken op de gunstige tarieven voor de successierechten of erfbelasting in rechte lijn!