Welk testament is het juiste als de overledene er verschillende heeft opgesteld?

In principe telt elk testament, dus niet alleen het meest recente. Wel kan de overledene een vorig testament geheel of gedeeltelijk herroepen in een later testament.

Als hij al zijn vorige testamenten wou herroepen, dan had hij dat best uitdrukkelijk in zijn laatste testament gedaan. Dat voorkomt discussies tussen de erfgenamen. Deed hij dat niet, dan blijven legaten uit eerdere testamenten, die niet onverenigbaar zijn met de inhoud van een later testament, geldig.