Hoe kan ik nalaten aan mijn kleinkinderen?

Vele grootouders willen een deel van hun vermogen rechtstreeks doorgeven aan hun kleinkinderen door een generatie over te slaan (het zogenaamde ‘generation skipping’). Ze moeten wel rekening houden met de erfrechtelijke reserve van hun kinderen.

Zolang de kinderen leven, zijn de kleinkinderen immers geen wettelijke erfgenamen. Bij overlijden wordt de fictieve massa opnieuw samengesteld: de nalatenschap en bepaalde schenkingen. Als de reserve van de kinderen wordt aangetast, kunnen zij zich daar tegen verzetten.

De grootouders kunnen ook kiezen voor een vorm van generation skipping in blote eigendom. Bij notariële schenking kunnen zij het vruchtgebruik van bepaalde goederen aan hun kinderen geven en de blote eigendom aan hun kleinkinderen. Ook hier moet echter de erfrechtelijke reserve van de kinderen gerespecteerd worden.

Vanaf 1 september 2018 is het mogelijk om een schenking - gedaan door een grootouder aan een kleinkind - bij het overlijden van de grootouder door de ouder van het begiftigde kind te laten inbrengen in de nalatenschap van de overleden grootouder. Deze schenking wordt dan aangerekend op het deel van de ouder en niet op het beschikbaar deel. Dit is wat men noemt de inbreng ten behoeve van een derde. Hierbij moet men voldoen aan de strenge vormvoorwaarden van de punctuele erfovereenkomst.