Hoe kan ik nalaten aan mijn kleinkinderen?

Vele grootouders willen een deel van hun vermogen rechtstreeks doorgeven aan hun kleinkinderen door een generatie over te slaan (het zogenaamde ‘generation skipping’). Ze moeten wel rekening houden met de erfrechtelijke reserve van hun kinderen.

Zolang de kinderen leven, zijn de kleinkinderen immers geen wettelijke erfgenamen. Bij overlijden wordt de fictieve massa opnieuw samengesteld: de nalatenschap en bepaalde schenkingen. Als de reserve van de kinderen wordt aangetast, kunnen zij zich daar tegen verzetten.

De grootouders kunnen ook kiezen voor een vorm van generation skipping in blote eigendom. Bij notariële schenking kunnen zij het vruchtgebruik van bepaalde goederen aan hun kinderen geven en de blote eigendom aan hun kleinkinderen. Ook hier moet echter de erfrechtelijke reserve van de kinderen gerespecteerd worden.

Hebt u een vraag? Contacteer ons!