Behoren mijn juwelen tot het gemeenschappelijke vermogen?

"Diamonds are forever". Dit principe is ook van toepassing voor de erfenis.

Juwelen zijn persoonlijke goederen: ze behoren dus altijd tot het eigen vermogen van de bezitter(s) van de juwelen. Die regel is niet van toepassing wanneer de juwelen deel uitmaken van een verzameling en niet bedoeld zijn om door een van de echtgenoten gedragen te worden.