Hoe bepaalt men de waarde van uw nalatenschapsgoederen?

De waarde van de volle eigendom van een nalatenschapsgoed komt in principe overeen met de verkoopwaarde (handelswaarde) ervan.

Daarnaast zijn er nog bijzondere gevallen:

  • men kan beursgenoteerde effecten op 3 verschillende data waarderen om een herwaardering te vermijden in geval van een beurscrash. 
  • men waardeert spaarrekeningen, termijnrekeningen, kasbons... in principe door het kapitaal te verhogen met de verworven interesten tot op de dag van het overlijden

De waardering van het vruchtgebruik en de blote eigendom van een nalatenschapsgoed is veel minder evident. Voor de berekening van de successierechten of erfbelasting schrijft de wet een formule voor om de waarde van het vruchtgebruik te bepalen. Deze formule is vooral van belang voor de langstlevende echtgeno(o)t(e), die doorgaans het vruchtgebruik op de volledige nalatenschap erft.

De waarde van het vruchtgebruik hangt af van de leeftijd van de vruchtgebruiker. Hoe ouder hij of zij is, hoe lager de waarde van het vruchtgebruik. De waarde van de blote eigendom is gelijk aan de waarde van de volle eigendom min de waarde van het vruchtgebruik.

Leeftijd vruchtgebruiker Waarde vruchtgebruik Waarde blote eigendom
Jonger dan 20 jaar 72% 28%
Tussen 20 en 29 jaar 68% 32%
Tussen 30 en 39 jaar 64% 36%
Tussen 40 en 49 jaar 56% 44%
Tussen 50 en 54 jaar 52% 48%
Tussen 55 en 59 jaar 44% 56%
Tussen 60 en 64 jaar 38 % 62%
Tussen 65 en 69 jaar 32% 68%
Tussen 70 en 74 jaar 24% 76%
Tussen 75 en 79 jaar 16% 84%
80 jaar of ouder 8% 92%

Op basis van de waarde die aan uw nalatenschapsgoederen wordt toegekend, worden de successierechten of erfbelasting berekend.