Mijn echtgenoot en ik hebben gebouwd op bouwgrond die van mij is. Van wie is het huis in dat geval?

Als 'uw stuk grond' aan u persoonlijk toebehoort (u hebt het geërfd of hebt het gekocht als 'wederbelegging van eigen geld'...

...voor meer dan de helft met het geld dat u bezat vóór uw huwelijk, en u hebt aan de notaris gevraagd om die wederbelegging in de aankoopakte te vermelden), dan komt het huis dat op dat stuk grond gebouwd is, ook aan u toe, onverminderd de eventuele op te maken vergoedingsrekeningen tussen echtgenoten wanneer het huwelijksvermogensstelsel ten einde komt.