Belastingvoordelen

men talking while woman and child on background my children Als u kinderen ten laste hebt, betaalt u mogelijk minder belastingen. Daardoor blijft er meer van uw gezinsinkomen over voor de schooluitgaven.

Betaal in principe minder belastingen

Per kind ten laste geniet u een verhoging van uw belastingvrije som (*) , zodat u in principe minder belastingen betaalt.

Lees meer over de fiscale gevolgen van kinderen

Trek kosten voor opvang af van de belasting

Als uw kind ten laste jonger dan 12 jaar is, kunt u een maximumbedrag per oppasdag en per kind aftrekken in uw belastingaangifte (ongeacht de duur of het tijdstip van de opvang).

Lees meer over het aftrekken van kosten voor opvang
(*)

Voorwaarden: zie art. 132-145 WIB’92