Op kot

Uw student(e) wil van de vrijheid proeven in een eigen kot, en u stelt zich enkele pertinente vragen. Hoeveel kost een kot bijvoorbeeld? En is uw zoon of dochter voldoende verzekerd op kot?

Calculator with hand

Kot betalen

U gunt zoon- of dochterlief van harte een eigen kot, maar wat financiële ademruimte komt dan wel van pas.

Betaal het kot met de glimlach
Flower with hand

Verzekerd op kot

Thuis is uw student(e) goed verzekerd, maar hoe zit dat op kot? Wat bijvoorbeeld bij een fietsongeval?

Verzeker uw student(e) optimaal

Waarom op kot?

Bij uw keuze om uw student(e) op kot te laten gaan, kunnen onder andere de volgende factoren een rol spelen:

  • Afstand: als de universiteit/hogeschool moeilijk bereikbaar is met het openbaar vervoer en de wagen, is een kot handig. Zeker als het lesrooster veel springuren bevat.
  • Kostprijs: het spreekt voor zich dat ook de kosten een belangrijke rol spelen in uw keuze voor een kot.
  • Onafhankelijkheid: op kot leert uw student(e) op eigen benen staan, ook financieel. Maar als u uw zoon of dochter intensief wilt begeleiden, is het misschien beter om hem of haar thuis te houden.
  • Discipline: de vraag is hoeveel studiediscipline uw student(e) heeft? Zal hij of zij op kot voldoende studeren?