Kind ten laste indien voorwaarde vervuld

men talking while woman and child on background my children

Uw zoon of dochter gaat, met een diploma in de hand, op zoek naar een eerste baan. U hoopt dat hij of zij snel een job vindt. Maar zal uw kind dan nog ten laste zijn?

Ten laste mits beperkt inkomen

Uw zoon of dochter blijft ten laste op voorwaarde dat zijn netto belastbare bestaansmiddelen de wettelijke grens (afhankelijk volgens de gezinssituatie) niet overschrijden.

Lees meer over het ten laste blijven van uw kind