Kosten voor kinderopvang aftrekken

men talking while woman and child on background my children

Om de kosten voor de kinderopvang wat te verlichten, biedt de overheid u een belastingvoordeel aan (*) : u kunt een deel van uw uitgaven aftrekken van de belasting (*) .

Kosten voor kinderopvang fiscaal aftrekbaar

Als uw kind ten laste jonger dan 12 jaar is, kunt u een maximumbedrag per oppasdag en per kind aftrekken in uw belastingaangifte (ongeacht de duur of het tijdstip van de opvang).

Is uw kind jonger dan drie jaar (op 1 januari van het aanslagjaar)? Dan moet u kiezen tussen:

  • De fiscale aftrekbaarheid van de opvangkosten
  • Een verhoging van de belastingvrije som per kind jonger dan 3 jaar
Lees meer over het aftrekken van kosten voor de kinderopvang

Houd enkele documenten ter beschikking van de belastingadministratie

U moet documenten ter beschikking houden van de belastingadministratie, waarmee kan worden gecheckt of aan alle aftrekvoorwaarden is voldaan en of de uitgaven effectief zijn betaald gedurende het betrokken inkomstenjaar.

Deze uitgaven kunt u bewijzen met een attest van uw opvanginstelling.

(*)

Voor de voorwaarden: zie art. 104, 7° WIB’92, art. 113 WIB’92, art. 114 WIB’92 en art. 61 KB/WIB’92