1. Home
  2. Sleutelmomenten
  3. Belastingen
  4. Dagelijkse fiscaliteit
  5. Uw vragen, onze antwoorden
  6. Aanslagbiljet

Wat als ik mijn aanslagbiljet niet ontvang?

Als u geen aanslagbiljet hebt ontvangen, hoewel u uw aangifte behoorlijk hebt ingevuld en ingediend, moet u zich wenden tot de belastingdienst waarvan u afhangt.