DIGITALE
TOEGANKELIJHEID
VOOR IEDEREEN


 
 
 
 Ons engagement voor een betere
digitale toegankelijkheid

Ons engagement voor een betere digitale toegankelijk­heid

Onze klanten makkelijk toegang geven tot onze online bankdiensten, dat vinden we belangrijk! Daarom doen we er alles aan om onze websites, de Belfius-app en Belfius Direct Net (voor bankieren via uw pc) steeds gebruiksvriendelijker en aangenamer te maken voor alle gebruikers.

Ruby-line

 

 

De essentie van wat we aan de basis doen:

De essentie van wat we aan de basis doen:

 

 • Vormingen over de toegankelijkheidsnormen voor de Belfius-teams
 • Rekening houden met de toegankelijkheidsnormen bij het bedenken en ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten
 • De toegankelijkheid van nieuwe functionaliteiten in de Belfius-app systematisch testen
 • Belfius engageert zich om alle toegankelijkheidsfuncties van uw toestel te ondersteunen. Zo kan u bijvoorbeeld de lettergrootte in de instellingen van uw smartphone aanpassen en dan zal ook de lettergrootte van de Belfius-app worden aangepast
 • Bovendien kan u Belfius Direct Net ook gebruiken in een schermlezersversie (via Firefox) en ondersteunt de Belfius-app de schermlezers van Apple en Google

Ruby-line

Mate waarin de digitale kanalen van Belfius voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zijn internationale normen ontwikkeld in het kader van het World Wide Web Consortium-proces (W3C). Ze bevatten aanbevelingen om webinhoud toegankelijker te maken.

Belfius.be en
Belfius Direct Net

We willen al onze klanten een uitzonderlijke online beleving bieden. Momenteel voldoen onze website belfius.be en Belfius Direct Net gedeeltelijk aan de aanbevelingen van WCAG 2.2 niveau AA. We zijn ons ervan bewust dat het essentieel is om deze aanbevelingen te respecteren om de toegankelijkheid voor iedereen te garanderen, en we engageren ons om er zo snel mogelijk aan te beantwoorden.

Onderstaande onderdelen voldoen nog niet aan de WCAG-aanbevelingen. We werken elke dag aan de verbetering ervan:

 • Nog niet alle afbeeldingen en iconen hebben correcte tekstalternatieven
 • Op sommige elementen is er nog onvoldoende contrast
 • Het aanpassen van de tekstgrootte maakt hem soms onleesbaar
 • De formuliervelden, radioknoppen en selectievakjes zijn niet altijd aan de bijbehorende labels gekoppeld
 • Niet alle afrolmenu-items zijn toegankelijk met een toetsenbord
 • De titels en tussentitels worden niet coherent gebruikt
 • Niet alle decoratieve afbeeldingen zijn als zodanig gemarkeerd
 • Sommige overlays (pop-ups) laten nog interactie met het achterliggende scherm toe

Momenteel zijn we belfius.be en Belfius Direct Net aan het updaten, om ze te verbeteren én toegankelijker te maken. Toch zullen veel van de hierboven vermelde elementen pas voldoen aan de toegankelijkheidsnormen op het moment dat de nieuwe versies gelanceerd worden.

Belfius Mobile

Met de Belfius Mobile app willen we al onze klanten een makkelijke, snelle en vlotte toegang bieden tot onze diensten, wat hun situatie ook is. De Belfius-app is ons meest toegankelijke kanaal, dat grotendeels voldoet aan de aanbevelingen van WCAG 2.2 niveau AA.

We doen er alles aan om de toegankelijkheid van sommige onderdelen van de app, die nog niet voldoen aan de WCAG-aanbevelingen, te verbeteren:

 • De Belfius-app is niet toegankelijk in landschapsmodus (horizontaal)
 • Nog niet alle afbeeldingen en iconen hebben een relevante alternatieve tekst
 • Nog niet alle video's hebben een tekstversie of ondertiteling
 • De video's en animaties worden automatisch afgespeeld en er is niet altijd een pauze-knop
 • Nog niet alle elementen vertonen voldoende contrast
 • De focusvolgorde voor gebruikers van spraaksynthesesoftware is niet altijd juist
 • Het aanpassen van de tekstgrootte maakt sommige teksten onleesbaar
 • De formuliervelden, radioknoppen en selectievakjes zijn niet altijd aan de bijbehorende labels gekoppeld

We engageren ons om deze elementen zo snel mogelijk toegankelijk te maken volgens de normen van de WCAG!

Ruby-line

Toegankelijkheids­audit van onze digitale kanalen

De toegankelijkheid van belfius.be wordt gecontroleerd door de software SiteImprove. De toegankelijkheid van Belfius Direct Net en van de iOS en Android-versies van de Belfius-app wordt extern gecontroleerd door Anysurfer.

 

 

Momenteel beperkt de audit van Belfius Direct Net zich tot schermlezerstesten op de volgende pagina's:

 • ‘Aanmelden’
 • ‘Mijn Belfius’ (welkomstscherm)
 • Het overzichtsscherm in ‘Rekeningen’
 • ‘Historiek bekijken’
 • ‘Overschrijving invoeren’ (enkel in euro), met aandacht voor de optie ‘instant betaling’
 • ‘Transacties opvolgen’
 • ‘Begunstigden beheren’
 • ‘Rekeninguittreksels’
 • Het overzichtsscherm in ‘Kaarten’
 • ‘Historiek Mastercard/Visa’
 • ‘Mijn berichten’
 • ‘Nieuw bericht’

Ruby-line

Vragen of suggesties?

We doen er alles aan om onze diensten voortdurend te verbeteren en uw klantenbeleving zo aangenaam mogelijk te maken. Voor vragen, opmerkingen of suggesties over de toegankelijkheid van onze kantoren en website, van de Belfius-app en Belfius Direct Net kan u altijd mailen naar MobileTeam@Belfius.be

We zijn er om u te helpen!