Fed wil de rente langere tijd hoog houden

22 september 2023

Frank Maet
Senior Macro Economist @Belfius


Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Deel deze pagina:  

Fed wil de rente langere tijd hoog houden.

  • De centrale bank in de V.S. pauzeert haar verstrakkingsbeleid, maar zal later dit jaar de beleidsrente nog één keer verhogen.
  • Nieuwe prognoses van de Fed laten zien dat de beleidsrente voor langere tijd op een hoog niveau blijft.
  • Ze heeft haar verwachtingen voor de economische groei in 2023 en 2024 ook fors opgetrokken.

Uitstel maar geen afstel van een renteverhoging
Deze week hield de Amerikaanse centrale bank haar beleidsrente onveranderd. Ze blijft voorlopig bewegen in een bandbreedte van 5,25 tot 5,50 procent. De Federal Reserve maakte wel duidelijk dat er dit jaar nog één renteverhoging met 25 basispunten is gepland.

Van maart 2022 tot mei 2023 verhoogde de Fed de rente tijdens 10 opeenvolgende bijeenkomsten. In juni kwam er een pauze, maar de meerderheid van de beleidsmakers gaf toen wel aan dat er dit jaar nog 2 renteverhogingen zaten aan te komen. Eén daarvan werd beslist tijdens de bijeenkomst in juli. De laatste renteverhoging zal wellicht gebeuren in november of december. De financiële markten hadden de huidige rentepauze verwacht en keken vooral uit naar de nieuwe vooruitzichten van de centrale bank over de rente, groei en inflatie. Daarbij stond de zogenaamde ‘dot plot’ - een enquête onder beleidsmakers over hun toekomstig rentetarief - met stip bovenaan.


Hoger voor langer
De ‘dot plot’ (zie grafiek) laat duidelijk zien dat de beleidsrente voor langere tijd op een hoog niveau blijft. Aan het begin van de zomer liet de Fed nog uitschijnen dat de rente 4 keer naar beneden kon gaan in 2024, nu is dat nog maar de helft. Ook in 2025 zijn er minder renteknippen dan eerder voorzien. Daardoor beweegt de beleidsrente in 2025 richting 3,875 procent, een half procent hoger in vergelijking met juni. In 2026 zou de beleidsrente nog steeds op 2,9 procent liggen, boven het lange termijn gemiddelde van 2,5 procent.

De boodschap is duidelijk: de Fed wil de markten overtuigen van haar ‘hoger voor langer’ beleid dat volgens haar nodig is om de hoge inflatie in de V.S. weer duurzaam naar beneden te krijgen. Een hoge Fed-rente leidt ertoe dat banken en financiële bedrijven ook hun eigen rente hoog houden voor bedrijfsleningen, woonkredieten, kredietkaarten en allerlei andere vormen van financiering. Dit ontmoedigt investeringen en gezinsuitgaven. Door de daling van de vraag moet dit uiteindelijk tot minder forse prijsstijgingen leiden.

De inflatie is sinds het midden van 2022 aanzienlijk gedaald, van meer dan 9 naar 2,9 procent begin deze zomer. In augustus zorgden stijgende benzineprijzen echter voor een nieuwe inflatieopstoot naar 3,7 procent. Bovendien blijven de onderliggende inflatie – waarin je ziet hoe bedrijven hun prijzen optrekken - en de loondruk op de Amerikaanse arbeidsmarkt te hoog voor de Fed. Ze verwacht dat haar inflatiedoelstelling van 2 procent pas tegen 2026 wordt bereikt.

De groeiraming van de Fed voor 2023 en 2024 gaat aanzienlijk omhoog
Ondanks de vele renteverhogingen houden de gezinsbestedingen en de bedrijfsinvesteringen verrassend goed stand en koelt de vraag op de arbeidsmarkt slechts traag af. De economie zal dus sneller groeien dan de Fed aanvankelijk dacht. In 2023 met 2,1 in plaats van met 1 procent. En in 2024 verwacht de Fed een BBP-groei van 1,5 procent, of 0,4 procent meer dan in juni. Ook de werkloosheid zou minder snel oplopen. De werkloosheidsgraad, die in augustus 3,8 procent bedroeg, klimt volgend jaar amper naar 4,1 procent.

Het is dus zonneklaar dat de Fed de inflatie nog niet onder controle heeft en langer dan oorspronkelijk voorzien op de rem zal blijven staan.


Graph: Federal Open Market Committee (FOMC) participants assessments of appropriate monetary policy: Midpoint of target range or target level for the federal funds rate


Bronnen: 
www.federalreserve.gov


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij/zij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina: