Strijd tegen inflatie nog niet gewonnen

5 mei 2023

Annelore Van Hecke
Senior Macro Economist @Belfius


Véronique Goossens
Chief Economist @Belfius

Deel deze pagina:  
  • De Amerikaanse centrale bank verhoogt haar beleidsrente met 0,25 procentpunt tot 5%-5,25%.
  • Ook de ECB trekt haar depositorente verder op met 0,25 procentpunt tot 3,25%.
  • Belfius Research verwacht dat de rentepiek in de VS bereikt is. In de Eurozone gaan we uit van een verdere stijging van de beleidsrente tot 3,75%.

Hoewel de beleidsrente de afgelopen maanden al fors opgetrokken werd, doen de centrale banken er deze week nog een schep bovenop. De Amerikaanse centrale bank verhoogt haar beleidsrente met 25 basispunten tot boven 5%. Ook de Europese centrale bank trekt haar depositorente verder op met 25 basispunten tot 3,25%. Zal de rente nog verder stijgen of hebben we intussen de piek van de rentecyclus bereikt?


Voor de VS gaan we er inderdaad van uit dat de beleidsrente nu haar hoogtepunt bereikt heeft. Voorzitter Powell signaleerde alvast dat er een rentepauze komt. De Amerikaanse centrale bank wil eerst de impact van de stevige monetaire verstrakking op de economie en de inflatie afwachten. De hogere kost voor gezinnen en bedrijven om geld te ontlenen zal immers meer en meer wegen op investeringen en de vraag in de economie. In het eerste kwartaal was de groei in de VS nog robuust, maar we verwachten een sterke verzwakking. In lijn hiermee zou de hoge inflatie verder dalen, en de strakke arbeidsmarkt verder afkoelen.


Hoewel de Amerikaanse rente dus wellicht niet meer verder zal stijgen, kan ze nog een tijdje op dit hoge niveau blijven. De financiële markten gaan ervan uit dat er dit jaar nog rentedalingen in het verschiet liggen. Maar voorzitter Powell probeerde dit enthousiasme te temperen. "Op basis van onze inflatievooruitzichten zou het niet gepast zijn om de rente te verlagen", aldus Powell. De geldmarkt rekent echter nog steeds op een rentedaling met 75 basispunten tegen eind dit jaar. Een recessie en een sterke terugval van de (kern)inflatie zou de centrale bank er vanaf september toe kunnen bewegen om alsnog de rente te verlagen.


De problemen in de Amerikaanse bankensector tenslotte hadden weinig invloed op de rentebeslissing. "De bankensector is gezond en veerkrachtig" klonk het, ondanks de recente problemen.


In de Eurozone ziet het plaatje er helemaal anders uit. De renteverhoging met 25 basispunten is een vertraging in het tempo van de renteverhogingen (zie grafiek). De drie vorige vergaderingen was de rentetoename immers dubbel zo groot. Maar voorzitster Lagarde maakte in de persconferentie heel duidelijk dat de ECB nog niet aan een pauze toe is. De komende maanden zal de rente nog verder verhoogd worden. De huidige rentetarieven zijn nog niet "voldoende restrictief" om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2%. Belfius Research verwacht nog twee renteverhogingen van 25 basispunten dit jaar, wat de depositorente tegen eind dit jaar op 3,75% zal brengen. Volgens onze prognoses (zie tabel) bedraagt de tienjaarsrente op Belgische overheidsobligaties tegen eind dit jaar 3,15%. De ECB zal ook de afbouw van haar obligatieportefeuille versnellen. Obligaties in het kader van het APP (Asset Purchase Programme) die op vervaldag komen zullen niet langer herbelegd worden vanaf juli.


De strijd tegen de inflatie is nog niet gewonnen. In april bedroeg de inflatie in de Eurozone nog 7%. De kerninflatie (zonder energie- en voedingsprijzen) daalde lichtjes van 5,7% naar 5,6%. Maar deze kleine daling was te wijten aan de neerwaartse evolutie van de goedereninflatie, wat verwacht was omdat de wereldwijde toevoerproblemen opgelost geraken en de energieprijzen blijven dalen. De stijging van de inflatie in de dienstensector in april is daarentegen meer zorgwekkend. De diensteninflatie zien we nog lange tijd hoog blijven. De stijgende loonkosten zijn vooral in de dienstensector een belangrijke kostenpost. De krappe arbeidsmarkt en nieuwe loonakkoorden om werknemers te compenseren voor de hoge inflatie zullen de lonen nog verder opdrijven in de Eurozone. Daarnaast blijft de dienstensector goed draaien, in tegenstelling tot de zwakke industrie waar de vooruitzichten minder gunstig zijn. De dienstensector levert 73% van de toegevoegde waarde in de Eurozone.

De vraag blijft wanneer we het effect van de opeenvolgende renteverhogingen op de inflatie zullen zien. De hogere rente doet de vraag naar woning- en bedrijfskredieten sterk dalen, met een negatief effect op de investeringen. De recente enquête naar leningen bij de banken (Bank Lending Survey) geeft aan dat de verstrakking van de financiële condities bij de Europese banken sterker is dan verwacht. "Maar de vertraging en de sterkte van het effect van het monetair beleid op de reële economie (en dus op de inflatie) blijft onzeker" stelt de ECB.


Voorzitster Lagarde deed tenslotte ook een oproep naar de overheden van de lidstaten die met steunmaatregelen de inflatie verder opdrijven. Nu de energiecrisis wegdeemstert moeten deze maatregelen onmiddellijk teruggeschroefd worden. De focus moet liggen op het terugdringen van de hoge openbare schuld en het productiever maken van de economie.


MMI graph 1 - w18-1

MMI graph 2 - w18-1


Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank, geeft de visie van Belfius Bank op de financiële markten weer. Het bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.


Prestaties uit het verleden, simulaties van rendementen uit het verleden en de voorspelde toekomstige rendementen van een financieel instrument, een financiële index, een strategie of een beleggingsdienst zijn geen betrouwbare indicatoren voor de toekomstige rendementen.

Deel deze pagina: